Statuss:
Īstenošanā
FOTO: BOMCA9

ES finansētā programma “Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9. posms”  (BOMCA 9) noslēdza savu darbību ar 2 pasākumiem, kuros tika apkopoti sasniegumi, kas gūti piecu gadu laikā kopš programmas uzsākšanas. Reģionālās vadības grupas sanāksmē un Noslēguma konferencē, kas notika tiešsaistē, pulcējās vairāk nekā 150 augsta līmeņa pārstāvji no BOMCA 9 ieviešanas  konsorcija, Centrālās Āzijas valstu robežu pārvaldības iestādēm, ES pārstāvniecībām Centrālās Āzijas valstīs, starptautiskajām organizācijām un ES dalībvalstu vēstniecībām. Noslēguma pasākuma laikā BOMCA 9 iepazīstināja ar Projekta rezultātiem un izstrādātajiem instrumentiem, kas sniedz atbalstu stiprinot robežu un migrācijas pārvaldību un veicināt tirdzniecību Centrālās Āzijas reģionā.

BOMCA 9 projektam, kas tika uzsākts 2015. gada jūnijā, ir pozitīva loma, veicinot sadarbību starp Centrālās Āzijas robežu pārvaldības iestādēm, izmantojot integrētās robežu pārvaldības koncepciju, kā arī palīdzot Centrālās Āzijas valstīm tuvināt robežkontroles standartus starptautiskajiem un Eiropas Savienības piemērojamajiem. Projekta noslēguma pasākumos uzstājās pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes, Lietuvas Finanšu ministrijas Muitas departamenta un  Rīgas Tehniskās universitātes, kas iepazīstināja ar projekta realizācijas gaitā ieviestajiem pasākumiem,  apmaiņu ar jaunākajām pieejām un tehnoloģijām, metodoloģiju un darba un apmācības rīkiem, kas izstrādāti BOMCA 9  kontekstā. Centrālās Āzijas Ārlietu un Iekšlietu ministriju, robežapsardzības, muitas, migrācijas un fito-veto-sanitāro  iestāžu pārstāvji ziņoja par projekta rekomendāciju ieviešanas gaitu -  robežkontroles un muitas kontroles procedūru, riska pārvaldības sistēmu attīstību, tirdzniecības veicināšanas aspektus u.c. Pasākumā tika diskutēts par turpmākajām Programmas – 10. posma perspektīvām, tostarp partnerību ar Afganistānu. Kā iepriekš ziņots, Eiropas Komisija starptautiska konkursa kārtībā izvēlējās Latviju (Latvijas Valsts robežsardzi) par konsorcija vadošo iestādi laika posmā no 2020. līdz 2025. gadam (BOMCA10).

„Efektīvai un koordinētai robežu pārvaldībai nepieciešama sadarbība. Šodienas diskusijās tika uzsvērta nepieciešamība turpināt centienus, lai panāktu progresu darbā un rezultātos,  lai pastiprinātu drošību un stabilitāti Centrālās Āzijas reģionā un visā pasaulē. Šajā ziņā es ceru uz turpmāku un paplašinātu sadarbību Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā un Afganistānā programmas 10. fāzē, kas uzsāksies šī gada nogalē.”-  citāts no Valsts robežsardzes priekšnieka pirmā vietnieka pulkveža Ivara Ruskuļa  runas Konferences noslēgumā.

Pirmās BOMCA aktivitātes Centrālajā Āzijā sākās 2003. gadā, un kopš tā laika BOMCA ir nostiprinājusi partnerattiecības ar Centrālās Āzijas valdībām robežu pārvaldības jomā. Līdz šim Eiropas Savienība ir piešķīrusi 40,1 miljonu EUR  BOMCA projektam laikposmā no 2003. līdz 2020. gadam; no šīs summas  6,6 miljoni EUR tika piešķirti BOMCA  9  īstenošanas posmam (2015. –2020. gads).

Vairāk informācijas atrodama  Projekta mājas lapā www.bomca-eu.org vai informācijas pieprasījumu sūtot uz e-pastu  bomca9@rs.gov.lv

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709