Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Dzelzceļa posma starp Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Ārējo robežu fonda 2011.gada un 2013.gada programmas 1.prioritāte:
„Atbalsts turpmākai pakāpeniskai kopējas integrētas robežu pārvaldības sistēmas izveidei attiecībā uz personu pārbaudēm pie ārējām robežām un ārējo robežu uzraudzību".
1.2.aktivitāte „Dzelzceļa posma starp Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu".

Projekta vispārējais mērķis:
nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, nodrošinot iekšējo drošību un novēršot ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
paaugstināt Valsts robežsardzes personāla reaģēšanas spējas „zaļās robežas" šķērsošanas gadījumā, paaugstināt robežpārkāpumu atklāšanas iespējas dzelzceļa posmā starp Kārsavas DzRKP un valsts robežu, racionāli izmantot cilvēku un tehniskos resursus un optimizēt valsts robežas novērošanā iesaistītā Valsts robežsardzes personāla noslogojumu.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 2 614 729 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 1 961 046 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 653 683 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2012.gada marts - 2013.gada maijs.

Projekta īstenošanas rezultātā:
Dzelzceļa posms starp Kārsavas DzRKP un valsts robežu tiks aprīkots ar videonovērošanas sistēmu, kas nodrošinās VRS ar to funkciju veikšanai atbilstošu materiāltehnisko bāzi, pilnveidos valsts robežas kontroli Eiropas Savienības dalībvalsts un Šengenas līguma prasībām un sakārtos valsts aizsardzības sistēmas materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienās iespējamajiem apdraudējuma riskiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 04.04.2012.