Statuss:
Īstenošanā

2015.gada jūnijā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu tika uzsākts BOMCA projekta 9.posms (BOMCA 9). Tā īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā. Projekta 9.posmu ar kopējo budžetu gandrīz 5 milj. euro apmērā īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā.

Ar mērķi informēt projekta mērķa valstu robežu drošībās nodrošināšanā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes par projekta uzdevumiem, kā arī iegūt informāciju par situāciju attiecīgajā mērķa valstī, šī gada 3. - 5.novembrī Turkmenistānā notika BOMCA projekta novērtēšanas misija. Misijas laikā tika veikts vispārējs situācijas robežu drošības jomā izvērtējams, notika virkne tikšanos ar Turkmenistānas robežu drošībā iesaistīto iestāžu - Ārlietu ministrijas, Robežapsardzības dienesta, Migrācijas dienesta, Muitas dienesta, Veselības ministrijas Valsts Epidemioloģijas inspekcijas amatpersonām. Tikšanās laikā Eiropas Savienības pārstāvi Turkmenistānā tika pārrunāti ar projekta ieviešanu saistītie jautājumi. Ar mērķi iegūt informāciju par jau ieviestiem un plānotajiem projektiem robežu drošības jomā, novērtēšanas misijas laikā tika organizētas tikšanās ar Turkmenistānā akreditētajam starptautiskajām organizāciju - Starptautisko Migrācijas Organizācijas, ANO Attīstības programmas, ASV finansētās programmas EXBS pārstāvjiem.

Novērtēšanas misijā piedalījās BOMCA 9 konsorcija iestāžu dalībnieki - Latvijas Valsts robežsardzes, Starptautiskā Migrācijas Politikas attīstības centra (ICMPD), Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta un Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departamenta pārstāvji.

Projekta vispārējais mērķis ir palīdzēt Centrālās Āzijas valdībām izstrādāt un reformēt to migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592