Statuss:
Īstenošanā

Vizītes laikā Kirgizstānas delegācija iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas darbību, apmācību programmām, kā arī novadīja nodarbību Valsts robežsardzes koledžas kadetiem par tēmu „Migrācijas procesi mūsdienu pasaulē, to ietekmi uz robežu drošības nodrošināšanu" . Vizītes turpinājumā Kirgizstānas pārstāvji piedalījās Rīgas Tehniskās Universitātes organizētajās nodarbībās par tālmācības sniegtajām iespējām.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Inguna Neimane
VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore