Statuss:
Īstenošanā

Saskaņā ar Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA9) programmu šī gada 8. - 10.novembrī Latvijā apmācību vizītē uzturējās Kazahstānas Republikas Robežsardzes dienesta un Migrācijas policijas departamenta pārstāvji. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt Kazahstānas kolēģus ar labākajām Eiropas Savienības praksēm robežu drošības jautājumos, informēt vizītes dalībniekus par nacionālo likumdošanu un piemērojamām procedūrām nelegālo imigrantu atgriešanas un izraidīšanas jautājumos, kā arī nodemonstrēt starpiestāžu sadarbības priekšrocības migrācijas jautājumu risināšanā.

Vizītes laikā Kazahstānas delegācija apmeklēja PMLP patvēruma meklētāju centru „Mucenieki" , VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Daugavpils", kā arī iepazinās ar praktiskajām procedūrām Rīgas Starptautiskās lidostas robežkontroles punktā. VRS Rīgas un Daugavpils pārvaldes sniedza prezentācijas par nelegālo imigrantu atgriešanas/izraidīšanas nodrošināšanas aspektiem.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Ingūna Neimane,

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa