Statuss:
Īstenošanā

Saskaņā ar Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA9) programmu šī gada 15. - 17.novembrī Taškentā Uzbekistānas Valsts muitas komitejas Nacionālā kinoloģiskā centrā notika kinologu 3 dienu apmācības, kuras vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra galvenais inspektors Jevgēnijs Garkuls.

Pasākumā piedalījās 14 Uzbekistānas Valsts robežapsardzības komitejas kinologi - instruktori, kā arī Uzbekistānas Valsts muitas komitejas Nacionālā kinoloģiskā centra kinologi - instruktori.

Apmācību dalībnieki padziļināja teorētiskās zināšanas par dienesta kinoloģiju, jautājumos, kuri saistīti ar kucēnu atlasi un testēšanu, apguva jaunas dienesta suņu apmācību metodes.

Apmācības veicinās Uzbekistānas tiesībaizsardzības iestāžu kinologu profesionālo spēju attīstību.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Māris Domiņš

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola  nodaļa