Statuss:
Īstenošanā

Saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku, šī gada 29.novembrī Astanā, Kazahstānas Republikā, notika BOMCA 9 projekta darbības novērtēšanas 3.Reģionālā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās BOMCA 9 projekta mērķa valstu - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas ārlietu resora un robežu drošības nodrošināšanā iesaistītās iestādes, Eiropas Savienības Kazahstānā vadītājs un pārstāvji, Eiropas Savienības pārstāvniecības Kirgizstānā projekta realizācijā iesaistītie pārstāvji, BOMCA 9 projekta Konsorcija dalībnieki un asociētie partneri. Sanāksmes mērķis bija projekta realizācijas uzraudzīšana un koordinēšana reģionālajā līmenī. Sanāksmes ietvaros tika izvērtēti projekta sasniegtie rezultāti un apspriesti turpmākie plāni saistībā ar Eiropas Komisijas lēmumu pagarināt Projekta darbības laiku līdz 2019.gada beigām. No Valsts robežsardzes sanāksmē piedalījās Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars - BOMCA 9 projekta un Konsorcija vadītājs, VRS GP Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs - BOMCA 9 projekta vadītāja vietnieks, un VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Māris Domiņš - BOMCA 9 projekta 2.komponentes vadītājs. Papildus, šī gada 28 .novembrī Astanā notika arī BOMCA 9 Konsorcija dalībiestāžu pārstāvju un Centrālās Āzijas valstu valsts pārvaldes un robežpārvaldības iestāžu vadošās amatpersonas, un kuras laikā apsprieda ar projekta realizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā - aktivitāšu saturu.

Projekta galvenie mērķi ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālājā Āzijā, atbalsts piecu Centrālās Āzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas pāri valstu robežām mazināšanai.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Māris Domiņš

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa