Statuss:
Īstenošanā

2017.gada 14. - 16. martā Biškekā (Kirgizstānā), saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2017.gada aktivitāšu plānu, norisinājās „Nacionālais seminārs par Identificēšanas un profilēšanas tehnikām", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Semināra mērķis bija sniegt atbalstu robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas jomā, īpašu uzmanību veltot ārzemju teroristu un kaujinieku atklāšanai Kirgizstānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kuras dienestu pilda robežkontroles punktos uz valsts robežas. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par identificēšanas un profilēšanas normatīvo regulējumu Kirgizstānā, ar mērķi sniegt priekšlikumus un rekomendācijas robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas mehānismu pilnveidošanai, metodikas izstrādei, kā arī sadarbības veicināšanai starp robežu drošības nodrošināšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Semināru atklāja Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kazahstānā un Kirgizstānā Jurijs Pogrebņaks un BOMCA9 projekta Reģionālais pārstāvis pulkvežleitnants Raitis Tiliks.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Māris Domiņš

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks