Statuss:
Noslēdzies
IDF

attelsattels

Projekta nosaukums: "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta partneri:
1. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde.
2. Lietuvas Robežsardzes dienests.
 

Projekta īstenošana: 01.01.2018. - 31.12.2019.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).
1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.
2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.
3. Lietuvas Robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

Projekta specifiskais mērķis:

 

1. Realizēt informācijas apmaiņas attīstību trīs galvenajos līmeņos: vietējā, reģionālā un valsts līmenī (ar galveno funkciju - koordināciju).

2. Nodrošināt iespēju informācijas apmaiņai reāllaikā starp Latvijas - Lietuvas - Igaunijas patruļām (gājēju / suņu un mobilo), iesaistot informācijas apmaiņas procesā iesaistīt lokālos (LCC) un reģionālos (RCC) koordinācijas centrus ar kopīgām atbalsta funkcijām un nacionālo koordinācijas centru (NCC) (ar koordinācijas funkcijām). Reģionālā līmenī šajā procesā iesaistīt arī aviācijas vienību, nodrošinot atbalstu pierobežas zonā ar attiecīgo novērošanas / izsekošanas / norādīšanas un izmeklēšanas procesu.

3. Nodrošināt tiešu aktuālās informācijas apmaiņu par pārrobežu incidentiem starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes iestādēm lokālajā un reģionālajā līmenī gar Krievijas un Baltkrievijas robežām tuvu reālajam laikam.

4. Nodrošināt, ka trauksmes signāls un video par robežas nelikumīgu šķērsošanu būs pieejams robežuzraudzības nodaļām lokālajā un reģionālajā līmenī, kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Nacionālajiem koordinācijas centriem.

 

Projekta ietvaros tiek plānots:

 

1. attīstīt sensoru sistēmu un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties robežuzraudzības tehniskos līdzekļus (klātbūtnes uztveršanas sistēmas (Defendec) un programmatūras licences)) un izveidot ispēju tās turpmākas integrējot integracijai Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR), lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp partneriem un veicinātu detalizētāku situācijas izpratnes attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2. pilnveidot nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS LUP RIKD Operatīvās vadības nodaļas BSIEG programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3. organizēt starp Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar personas datiem un detalizētāku klasificētu operatīvo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

Projekta ietvaros plānots nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcība esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekta ietvaros:

2017. gada 19. decembrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr. 786413 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)".

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta darba grupas sanāksme Lietuvā

Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros un pamatojoties uz 2017. gada 19.decembrī parakstīto Granta līgumu starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no 2018.gada 1.janvāra Valsts robežsardze īsteno projektu Nr. 786413-BSIEG2 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" (turpmāk - Projekts).

No 2019.gada 9. līdz 10.aprīlim Trakai, Lietuvā tika organizēta Projekta vadības grupas sanāksme (turpmāk - Sanāksme), kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes departamenta un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta.

Sanāksmes darba gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Projekta īstenošanas gaita (pasākumu īstenošanas termiņi, atskaites dokumentācijas sagatavošanas kārtība un termiņi, projekta grozījumu, kas saistīti ar Lietuvas un Igaunijas partneru ierosinājumu sagatavošanas un iesniegšanas Eiropas Komisijai kārtība u.c.).

2. Saprašanās memoranda / sadarbības līguma projekta apspriešana un sagatavošana EUROSUR regulas 9.panta 10.punkta īstenošanai (Common Assessment to discover legislative, administrative and technical solution to provide possibility close to real time ensure exchange of classified information).

Projekta ietvaros, līdz 2019.gada 31.decembrim, plānots:

1) attīstīt sensoru un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties papildus robežuzraudzības tehniskos līdzekļus un izveidot iespēju to turpmāku integrāciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmā (EUROSUR), lai veicinātu detalizētu situācijas attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp Projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2) pilnveidot VRS Nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS Ludzas pārvaldes struktūrvienību programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3) organizēt starp trim Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar klasificētu operacionālo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu;

4) nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcībā esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus, izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekts tiek īstenots no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).

1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.

2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.

3. Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš

e-pasts: Janis.Laimins@rs.gov.lv

tel.67075733

 

Publicēšanas datums: 10.04.2019.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta darba grupas sanāksme Igaunijā
 

Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros un pamatojoties uz 2017. gada 19. decembrī parakstīto Granta līgumu starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no 2018. gada 1. janvāra Valsts robežsardze ir uzsākusi projekta Nr. 786413-BSIEG2 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

No 2018. gada 7. līdz 9. augustam Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Piusas robežapsardzības nodaļā tika organizēta Projekta vadības grupas sanāksme (turpmāk - Sanāksme), kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Piusas robežapsardzības nodaļu (SMART BORDER komponenti (žogs, dronu izmantošana, lokālais koordinācijas centrs u.c.), kā arī Sanāksmes darba gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Projekta īstenošanas gaita (pasākumu termiņi, dokumentācijas sagatavošanas kārtība un termiņi, projekta grozījumu sagatavošanas un iesniegšanas Eiropas Komisijai kārtība, grāmatvedības jautājumi u.c.).

2. Saprašanās memoranda (SM) apspriešana EUROSUR regulas 9.10. panta īstenošanai.

3. Projekta kopējo tehnisko risinājumu (Defendec, Skype, EFS u.c.) apspriešana.

4. Bezpilota lidaparātu izmantošanas prezentācija (t.sk. datu iegūšanas iespējas ar bezpilota lidaparātu palīdzību un šo datu tālāka nodošana uz EUROSUR).

attelsattelsattels

Projekta ietvaros, līdz 2019. gada 31. decembrim, plānots:

1) attīstīt sensoru un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties papildus robežuzraudzības tehniskos līdzekļus un izveidot iespēju to turpmāku integrāciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmā (EUROSUR), lai veicinātu detalizētu situācijas attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp Projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2) pilnveidot VRS Nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS Ludzas pārvaldes struktūrvienību programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3) organizēt starp trim Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar klasificētu operacionālo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu;

4) nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcībā esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus, izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).

1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.

2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.

3. Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš

e-pasts: Janis.Laimins@rs.gov.lv

tel.67075733

 

Publicēšanas datums: 10.08.2018.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" atklāšanas sanāksme

 

Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros un pamatojoties uz 2017. gada 19. decembrī parakstīto Granta līgumu starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no 2018. gada 1. janvāra Valsts robežsardze ir uzsākusi projekta Nr. 786413-BSIEG2 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

No 2018. gada 29. līdz 31. maijam Valsts robežsardzes koledžā tika organizēta Projekta atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās amatpersonas no Latvijas Valsts robežsardzes, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī sanāksmes atsevišķos posmos tika aicināti robežuzraudzības aprīkojuma un specializētā programmnodrošinājuma izstrādes firmu pārstāvji, kuri prezentēja sanāksmes dalībniekiem inovatīvus risinājumus robežuzraudzības un informācijas apmaiņas jomā.

Projekta atklāšanas sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Aktuālā situācija Projekta realizācijas pierobežas rajonos uz valstu ES ārējās robežas.

2. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rīcībā esošo tehnisko novērošanas līdzekļu un aprīkojuma izmantošanas prakse.

3. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rīcībā esošo sensoru sistēmu veidi un to pielietošanas prakse.

4. Projekta kopējais tehniskais risinājums.

5. Inovatīvā robežuzraudzības un kontroles aprīkojuma, kā arī plašas vizualizācijas iekārtas prezentācijas.

6. Projekta finanšu vadības un atskaišu dokumentācijas noformēšanas kārtība.

Projekta ietvaros, līdz 2019. gada 31. decembrim, plānots:

1) attīstīt sensoru un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties papildus robežuzraudzības tehniskos līdzekļus un izveidot iespēju to turpmāku integrāciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmā (EUROSUR), lai veicinātu detalizētu situācijas attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp Projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2) pilnveidot VRS Nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS Ludzas pārvaldes struktūrvienību programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3) organizēt starp trim Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar klasificētu operacionālo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu;

4) nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcībā esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus, izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).

1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.

2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.

3. Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

attels

attels

attels

attelsattels

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 31.05.2018.

"Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" atklāšanas sanāksme

Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros un pamatojoties uz 2017. gada 19. decembrī parakstīto Granta līgumu starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no 2018. gada 1. janvāra Valsts robežsardze ir uzsākusi projekta Nr. 786413-BSIEG2 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

No 2018. gada 29. maija līdz 31. maijam Latvijā plānots organizēt Projekta atklāšanas sanāksmi, kurā piedalīsies amatpersonas no Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī robežuzraudzības aprīkojuma un specializētā programmnodrošinājuma izstrādes firmu pārstāvji.

Projekta atklāšanas sanāksmē tiks atzīmēti Projekta galvenie mērķi un sasniedzamie rezultāti, kā arī ar Projekta praktisko īstenošanu saistītie jautājumi, atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība u.c.

Projekta ietvaros tiek plānots:

1. attīstīt sensoru un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties papildus robežuzraudzības tehniskos līdzekļus un izveidot iespēju to turpmāku integrāciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmā (EUROSUR), lai veicinātu detalizētu situācijas attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp Projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2. pilnveidot VRS Nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS Ludzas pārvaldes struktūrvienību programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3. organizēt starp Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar klasificētu operacionālo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

4. Projekta ietvaros plānots nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcībā esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus, izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).
1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.
2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.
3. Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš

e-pasts: Janis.Laimins@rs.gov.lv

tel.67075733

 

Publicēšanas datums: 07.05.2018.

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš
e-pasts: janis.laimins@rs.gov.lv
tel.67075733


Publicēšanas datums: 08.01.2018.