Statuss:
Noslēdzies

Valsts robežsardze 2020.gada 30.jūnijā noslēdza projektu ”Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)”.

Projekta specifiskais mērķis: 

 1. Realizēt informācijas apmaiņas attīstību trīs galvenajos līmeņos: vietējā, reģionālā un valsts līmenī (ar galveno funkciju - koordināciju).
 2. Nodrošināt iespēju  informācijas apmaiņai reāllaikā starp Latvijas – Lietuvas – Igaunijas patruļām (gājēju / suņu un mobilo), iesaistot informācijas apmaiņas procesā  lokālos (LCC) un reģionālos (RCC) koordinācijas centrus ar kopīgām atbalsta funkcijām un nacionālo koordinācijas centru (NCC) (ar koordinācijas funkcijām). Reģionālā līmenī šajā procesā iesaistīt arī aviācijas vienību, nodrošinot atbalstu pierobežas zonā ar attiecīgo novērošanas / izsekošanas / norādīšanas un izmeklēšanas procesu.
 3. Nodrošināt tiešu aktuālās informācijas apmaiņu par pārrobežu incidentiem starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes iestādēm lokālajā un reģionālajā līmenī gar Krievijas un Baltkrievijas robežām tuvu reālajam laikam.
 4. Nodrošināt, ka trauksmes signāls un video par robežas nelikumīgu šķērsošanu būs pieejams robežuzraudzības nodaļām lokālajā un reģionālajā līmenī, kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Nacionālajiem koordinācijas centriem.

Projekta ietvaros tika:

 1. attīstīta sensoru sistēma un informācijas apmaiņas sistēma, iegādājoties robežuzraudzības tehniskos līdzekļus (klātbūtnes uztveršanas sistēmas (Defendec) un programmatūras licences)) un izveidota iespēja tās turpmākai integracijai Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR), lai veicinātu detalizētāku situācijas attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Sasniegtos Projekta rezultātus plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;
 2. pilnveidots VRS nacionālā koordinācijas centra, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS LUP RIKD Operatīvās vadības nodaļas BSIEG programmnodrošinājums un tehniskais aprīkojums;
 3. organizēta iespēja starp Baltijas valstīm apmainīties ar personas datiem un detalizētāku klasificētu operatīvo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu;
 4. nodrošināts vienotas risinājums lokālai un reģionālai sadarbības attīstībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

 1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcība esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;
 2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

 

Projekta, kā partneri piedalījās:

 1. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde.
 2. Lietuvas Robežsardzes dienests.

 

Projekta izmaksas: 

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % – 1 559 254,58 EUR).

 1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums – 810 626,97 EUR.
 2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums – 415 533,64 EUR.
 3. Lietuvas Robežsardzes dienesta kopējais finansējums – 415 160,00 EUR.

 

Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gadam ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš

e-pasts: janis.laimins@rs.gov.lv  

tel.67075733