Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveidošana

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Projekta prioritāte un aktivitāte: 2010.gada programmas 1.prioritāte: Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei

1.3.2. aktivitāte: „Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveidošana"

Projekta īstenošana: 01.10.2011.-30.06.2012.

Projekta izmaksas: Projektam paredzētais finansējums ir 31 644LVL.

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu datu uzkrāšanu par visiem atgrieztajiem ārzemniekiem

Projekta specifiskais mērķis: Izstrādāt konceptuālo risinājumu Atgriezto personu reģistra izveidei

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

 • Koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde Atgriezto ārzemnieku reģistra izveidei:
 • Definēt prasības, izstrādāt darba uzdevumu un nolikumu;
 • Sniegt atbalstu iepirkuma procedūras organizēšanā;
 • Atlasīt pretendentus un noslēgt līgumu;
 • Sadarboties ar izpildītāju par koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrādi;
 • Piedalīties MK noteikumu izstrādē.

Nepieciešamo likumdošanas izmaiņu analīze un Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde:

 • Pamatojoties uz izstrādāto koncepciju un tehnisko specifikāciju, sagatavot MK noteikumu projektu;
 • Iesniegt MK noteikumu projektu un anotāciju Tiesību aktu projektu virzības komitejas sēdē.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Dati par ieceļošanas aizliegumiem, un atgrieztajiem ārzemniekiem tiks uzkrāti vienā informācijas sistēmā, nodrošinot to kvalitāti un aktualitāti;
 • Iespēja operatīvi ievadīt sākotnējos datus par ārzemnieku, piemēram, aizturēšanu vai atgriešanas lēmuma izdošanu;
 • Informācijas aprites paātrināšana (VRS varēs ievadīt atgriešanas lēmumus un līdz ar to nevajadzēs tos papīra veidā sūtīt PMLP);
 • PMLP un VRS būs pieejama informācija par abu iestāžu konstatētajiem ārzemniekiem un pieņemtajiem lēmumiem;
 • Vienots statistikas avots abām iestādēm atgriešanas jomā;
 • Informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoma atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 • PMLP Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmas un VRS Nelegālās imigrācijas reģistra apvienošana paver iespējas papildināt/izmainīt jauno informācijas sistēmu ar PMLP un VRS darbiniekiem nepieciešamo funkcionalitāti;
 • Vienota informācijas sistēma ir vienkāršāk un lētāk uzturama, prasot mazāk cilvēku, laika un tehniskos resursus.

Plānots, ka izveidotā sistēma būs PMLP uzturētās Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) apakšsistēma, kurai būs tieša sasaiste ar citām VMIS apakšsistēmām, kā arī ar citu iestāžu informācijas sistēmām.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī tika organizēta iepirkumu procedūra, kā rezultātā izvēlēts apakšuzņēmējs - SIA „AA Projekts", ar kuru 2011.gada 19.decembrī noslēgts līgums par koncepcijas un programmatūras prasību specifikācijas izstrādi vienota Atgriezto ārzemnieku reģistra izveidošanai (turpmāk - Līgums).

27.12.2011. notika Līguma atklāšanas sanāksme, kuras laikā Projekta eksperti iepazinās ar firmas pārstāvjiem, pārrunāja turpmāko darba gaitu, vienojās par tuvākajām intervijām, informācijas apmaiņas procesu, protokolu saskaņošanas kārtību u.tml. jautājumiem.

Kopumā Projekta īstenošana norit saskaņā ar Projekta gaitas plānu un starp PMLP un apakšuzņēmēju SIA „AA Projekts" noslēgto Līgumu. Laika posmā no Līguma noslēgšanas līdz šim brīdim ar „AA Projekts" ir notikušas 36 tikšanās, no tām:

 • 27.12. - Projekta atklāšanas sanāksme;
 • 18.01. - Intervija ar VRS ekspertiem;
 • 24.01. - Intervija ar PMLP ekspertiem;
 • 25.01. - Intervija ar PMLP ekspertiem;
 • 26.01. - Projekta progresa sanāksme;
 • 31.01. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 07.02. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 15.02. - Intervija ar VRS ekspertiem;
 • 17.02. - Intervija ar VRS ekspertiem;
 • 23.02. - Projekta progresa sanāksme;
 • 13.03. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem.
 • 19.03. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 21.03. - intervija ar PMLP ekspertiem;
 • 26.03. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 29.03. - Projekta progresa sanāksme;
 • 10.04. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 17.04. - Intervija ar PMLP ekspertiem;
 • 19.04. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 26.04. - Projekta progresa sanāksme;
 • 26.04. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 03.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 08.05. - Intervija ar VRS ekspertiem;
 • 09.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 15.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 18.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP (tiek pieaicināti arī bēgļu apakšsistēmas eksperti) un VRS ekspertiem;
 • 22.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 24.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 29.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 31.05. - Intervija ar PMLP ekspertiem;
 • 05.06. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 07.06. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 11.06. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 13.06. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 15.06. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 18.06. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;
 • 20.06. - Projekta progresa sanāksme.

Projekta īstenošanas laikā un Līguma ietvaros ir izstrādāti šādi starpnodevumi:

 • 30.01. - koncepcijas struktūras (satura rādītāja) saskaņošana, intervijas grafiku saskaņošana;
 • 27.02. - situācijas analīze un konceptuāli iespējamie risinājumi, vispārīga ietekmes analīze;
 • 26.03. - tehniskās specifikācijas struktūra (satura rādītāja) un interviju grafika saskaņošana;
 • 26.03. - koncepcijas detalizēti risinājumi un pilna ietekmes analīze;
 • 07.05. - pašreizējo Ieceļošanas aizlieguma reģistra un Nelegālās imigrācijas reģistra informācijas sistēmu procesu un darba plūsmu analīze: papildus ieviešamo funkciju izpildes procesu un darba plūsmu noteikšana;
 • 28.05. - jaunā Atgriezto ārzemnieku reģistra funkcionalitātes izvērtēšana un noteikšana.

Uz Projekta noslēgumu ir izstrādāti šādi gala nodevumi:

 • 30.04. - koncepcijas „Ieceļošanas aizliegumu un atgriezto ārzemnieku reģistra izstrāde" gala versija;
 • 20.06. - tehniskās specifikācijas „Ieceļošanas aizliegumu un atgriezto ārzemnieku reģistra izstrāde, ieviešana un uzturēšana" gala versija.

Projekta 3.pasākuma „Nepieciešamo likumdošanas izmaiņu analīze un Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde" īstenošanā tika iesaistīti gan PMLP, gan VRS juristi, kuri sadarbībā ar Projekta ekspertiem izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu un anotāciju.

28.06.2012. Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejai elektroniski tika nosūtīti MK noteikumu „Ieceļošanas aizliegumu un atgriezto ārzemnieku reģistra uzturēšanas un izmantošanas noteikumi" projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Dace Belcāne

e-pasts: dace.belcane@pmlp.gov.lv

tālr: 67829748

 

Publicēšanas datums: 29.06.2012.

Kontaktpersona: Ilze Kristapsone

e-pasts: ilze.kristapsone@pmlp.gov.lv

tālr: 67829745

 

Publicēšanas datums: 30.11.2011.