Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai".

Projekta īstenotājs:Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2009.gada programmas 1. prioritāte: „Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei".
1.2.1. aktivitāte „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai".

Projekta īstenošana:
01.07.2011. - 30.06.2012.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 87 851 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot un pilnveidot piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
• izraidīti vismaz 100 nelegālie imigranti;
• uzlabotas 12 Valsts robežsardzes Rīgas, Daugavpils, kā arī citu teritoriālo pārvalžu izraidīšanas procesā iesaistīto amatpersonu zināšanas un praktiskās iemaņas izraidīšanas un konvojēšanas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;
• valsts robežsardzes amatpersonas pilnveidojušas zināšanas un iemaņas nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanas jomā;
• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

2011. gada 30. septembris Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 2 ārzemniekus

Laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. septembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu Valsts robežsardze veica 2 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm: Armēnija un Alžīrija.

Eiropas Atgriešanās fonda projekts Nr.IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" palīdz Valsts robežsardze nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu.

Projekts turpināsies līdz 2012. gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  30.09.2011.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 26 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Armēniju, Alžīriju, Kongo, Irānu, Gruziju, Ķīnu, Uzbekistānu, Azerbaidžānu, Moldovu, Amerikas Savienotajām Valstīm, Turciju, Afganistānu.

Valsts robežsardze 2011.gadā minētā projekta ietvaros apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 44 113 Ls.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu.

Projekts turpināsies līdz 2012 gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  04.01.2012.

Valsts robežsardze š.g. 6.martā veica viena Ukrainas pilsoņa izraidīšanu uz izcelsmes valsti. Persona Latvijas Republikas teritorijā uzturējās bez derīga ceļošanas dokumenta, derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas.

Minētās personas izraidīšanas pasākuma veiksmīgai realizācijai tika piesaistīti Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" finansiālie līdzekļi.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2012. gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  06.03.2012.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 26 ārzemniekus

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 1.martam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 36 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Armēniju, Alžīriju, Kongo, Irānu, Gruziju, Ķīnu, Uzbekistānu, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Moldovu, Amerikas Savienotajām Valstīm, Turciju, Afganistānu, Ēģipti.

Izraidīšanas pasākumus līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta ietvaros minētajā laika posmā Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 55 460 Ls.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2012 gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  09.03.2012.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta ietvaros izraidīts 1 Albānijas pilsonis

Valsts robežsardze š.g. 8-9.maijā veica viena Albānijas pilsoņa izraidīšanu uz izcelsmes valsti. Persona Latvijas Republikas teritorijā uzturējās bez derīga ceļošanas dokumenta, derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas.

Minētās personas izraidīšanas pasākuma veiksmīgai realizācijai tika piesaistīti Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" finansiālie līdzekļi.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2012. gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  09.05.2012.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta ietvaros izraidīti 1 Krievijas un 1 Gruzijas pilsonis


Valsts robežsardze š.g. 11.maijā veica viena Krievijas un 1 Gruzijas pilsoņa izraidīšanu uz izcelsmes valstīm. Personas Latvijas Republikas teritorijā uzturējās bez derīga ceļošanas dokumenta, derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas.

Minēto personu izraidīšanas pasākuma veiksmīgai realizācijai tika piesaistīti Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" finansiālie līdzekļi.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2012. gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  14.05.2012.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta ietvaros izraidīti 2 Krievijas pilsoņi


Valsts robežsardze š.g. 17. un 18.maijā veica divu Krievijas pilsoņu izraidīšanu uz izcelsmes valsti. Personas nelikumīgi ieceļoja Latvijas Republikas teritorijā,šķērsojot valsts robežu ārpus noteiktajām vietām.

Minēto personu izraidīšanas pasākuma veiksmīgai realizācijai tika piesaistīti Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" finansiālie līdzekļi.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2012. gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums: 21.05.2012.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 47 ārzemniekus

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31.maijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 47 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm.

Izraidīto ārzemnieku izcelsmes valstis ir: Krievija, Armēnija, Alžīrija, Kongo, Irāna, Gruzija, Ķīna, Uzbekistāna, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ukraina, Moldova, Turcija, Afganistāna, Ēģipte, Šrilanka.

Papildus no projekta līdzekļiem tika:

1. Finansēta viena Valsts robežsardzes pārstāvja dalība novērotāja statusā Vācijas organizētajā kopējā atgriešanas operācijā uz Kosovu, kuru atbalstīja FRONTEX Aģentūra, kas notika 2012. gada 26. aprīlī. Valsts robežsardzes amatpersonas dalība kopējā operācijā ļāva iegūt pieredzi un labāko praksi personu izraidīšanā un kvalitatīvāk veikt uzdevumus, kas saistīti ar nelegālo imigrantu konvojēšanu, apgūt vienotus standartus drošības pasākumu nodrošināšanā lidojuma laikā, kā arī veikt veiksmīgu nelegālo imigrantu nodošanu kompetentajām iestādēm pēc ierašanās galamērķa valsts lidostā.

2. Izmantoti tulkošanas pakalpojumi 34 personām procesuālo darbību veikšanai ar aizturētajiem ārzemniekiem par kopējo summu 6252,42 Ls LVL un tulkošanas pakalpojumu kopējais apjoms sastādīja 124,8 stundas mutiskā tulkošana un 1,92 lapaspuses rakstiskā tulkošana. Tulkošana galvenokārt tika veikta no un uz farsī, arābu, franču, ķīniešu un vācu valodām.

3. Atgriezta Valsts robežsardzei naudas summa 740 LVL apmērā, kas tika izmaksāta, kā vienreizējie pabalsti (20 LVL apmērā) 37 izraidāmajām personām.

Izraidīšanas pasākumus līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta ietvaros laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31.maijam Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 78 160 LVL.
Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2012 gada 30. jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:01.06.2012.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 47 ārzemniekus

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2010/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30.jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 47 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm.

Izraidīto ārzemnieku izcelsmes valstis ir: Krievija, Armēnija, Alžīrija, Kongo, Irāna, Gruzija, Ķīna, Uzbekistāna, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ukraina, Moldova, Turcija, Afganistāna, Ēģipte, Šrilanka.

Papildus no projekta līdzekļiem tika:

1. Finansēta viena Valsts robežsardzes pārstāvja dalība novērotāja statusā Vācijas organizētajā kopējā atgriešanas operācijā uz Kosovu, kuru atbalstīja FRONTEX Aģentūra, kas notika 2012. gada 26. aprīlī. Valsts robežsardzes amatpersonas dalība kopējā operācijā ļāva iegūt pieredzi un labāko praksi personu izraidīšanā un kvalitatīvāk veikt uzdevumus, kas saistīti ar nelegālo imigrantu konvojēšanu, apgūt vienotus standartus drošības pasākumu nodrošināšanā lidojuma laikā, kā arī veikt veiksmīgu nelegālo imigrantu nodošanu kompetentajām iestādēm pēc ierašanās galamērķa valsts lidostā.

2. Izmantoti tulkošanas pakalpojumi 34 personām procesuālo darbību veikšanai ar aizturētajiem ārzemniekiem par kopējo summu 6252,42 Ls LVL un tulkošanas pakalpojumu kopējais apjoms sastādīja 124,8 stundas mutiskā tulkošana un 1,92 lapaspuses rakstiskā tulkošana. Tulkošana galvenokārt tika veikta no un uz farsī, arābu, franču, ķīniešu un vācu valodām.

3. Atgriezta Valsts robežsardzei naudas summa 740 LVL apmērā, kas tika izmaksāta, kā vienreizējie pabalsti (20 LVL apmērā) 37 izraidāmajām personām.

Izraidīšanas pasākumus līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta ietvaros laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30.jūnijam Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 91 290 LVL.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdzēja Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu.

Projekts noslēdzās 2012. gada 30. jūnijā.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums: 24.07.2012.

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  19.08.2011.