Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2011.gada programmas 1. prioritāte: „Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei".
1.2.1. aktivitāte „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai".

Projekta īstenošana:
01.07.2012. - 30.06.2013.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 105 420 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot un pilnveidot piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

  • izraidīti vismaz 100 nelegālie imigranti;

  • uzlabotas 12 Valsts robežsardzes izraidīšanas procesā iesaistīto amatpersonu zināšanās un praktiskās iemaņas izraidīšanas un konvojēšanas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;
  • valsts robežsardzes amatpersonas pilnveidojušas zināšanas un iemaņas nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanas jomā;
  • nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 56 ārzemniekus

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2011. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2011/3 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 56 ārzemnieku izraidīšanu konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Albāniju, Afganistānu, Gruziju, Ukrainu, Baltkrieviju, Ēģipti, Uzbekistānu, Irāku, Pakistānu, Alžīriju, Ganu, Turciju, Armēniju, Kirgizstānu, u.c.

Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.

Šī projekta realizācijas mērķis ir atgriešanas pārvaldības uzlabošana. Projekta īstenošanas rezultātā izdevās pilnveidot aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas procedūras kārtību, nodrošināt tās atbilstību cilvēktiesību aizsardzības principiem, uzlabot aizturēto ārzemnieku uzturēšanās apstākļus. Projekts deva iespēju Valsts robežsardzes amatpersonām iegūt pieredzi, veicot piespiedu izraidīšanu uz jaunajām trešajām valstīm, kā arī izveidot sadarbību vai stiprināt jau izveidotu sadarbību ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu konsulārajām iestādēm un diplomātiskajām pārstāvniecībām. Tāpat projekta ietvaros veiktie pasākumi ļāva stiprināt Valsts robežsardzes sadarbību ar kompetentajām valsts iestādēm, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām valsts iekšienē.

Ar šī Projekta atbalstu VRS tika dota iespēja sasniegt galveno atgriešanas politikas mērķi - vienotās ES dalībvalstu labākas prakses atgriešanas jomā izveide un tās pielietošanas praksē, kā arī ES dalībvalstu sadarbības veicināšana, sniedzot savstarpējo atbalstu izraidīšanas gadījumos.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Šī projekta ietvaros Eiropas Savienība līdzfinansē Valsts robežsardzes īstenojamos izraidīšanas pasākumus. Projekta ietvaros minētajā laika posmā Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 103 581 Ls.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 25.07.2013.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 12 ārzemniekus

 

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2011. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2011/3 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.martam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 12 ārzemnieku izraidīšanu konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Turciju, Alžīriju, Armēniju, Ēģiptes, Gruziju, Pakistānu.

Analizējot izraidāmo ārzemnieku valstisko piederību, Valsts robežsardze secina, ka lielākā daļa šo aizturēto cilvēku izcelsmes valstis ir Āfrika un Āzija.

Papildus Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.

Izraidīšanas pasākumus līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta ietvaros minētajā laika posmā Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 28119,02 Ls.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2013. gada 30. jūnijam.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums:30.03.2013.

 

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 39 ārzemniekus

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2011. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2011/3 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31.decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 39 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Albāniju, Afganistānu, Gruziju, Ukrainu, Baltkrieviju, Ēģipti, Uzbekistānu, Irāku, Pakistānu, Alžīriju, Ganu.

Izraidīšanas pasākumus līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta ietvaros minētajā laika posmā Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 52559,33 Ls.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2013. gada 30. jūnijam.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums:31.12.2012.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 26 ārzemniekus

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2011. gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2011/3 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 17.oktobrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 25 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Albāniju, Afganistānu, Gruziju, Ukrainu, Baltkrieviju, Ēģipti, Uzbekistānu, Irāku.

Izraidīšanas pasākumus līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta ietvaros minētajā laika posmā Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 35 961, 83 Ls.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz 2013. gada 30. jūnijam.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums:17.10.2012.

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 31.07.2012