Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

2013.gada 25.jūlijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr.IA/VRS/EAF/2012/2013/4 par Projekta „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums: „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2012. un 2013.gada programmas 1. prioritāte: „Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei".
1.2.1. aktivitāte „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai".

Projekta īstenošana:
01.07.2013. - 30.06.2015.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 237 698 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot un pilnveidot piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

  • izraidīti vismaz 120 nelegālie imigranti;
  • uzlabotas 20 Valsts robežsardzes izraidīšanas procesā iesaistīto amatpersonu zināšanās un praktiskās iemaņas izraidīšanas un konvojēšanas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;
  • Valsts robežsardzes amatpersonas pilnveidojušas zināšanas un iemaņas nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanas un konvojēšanas jomā;
  • nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2012. un 2013.gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2012/2013/4 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 118 ārzemnieku izraidīšanu, tai skaitā konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Azerbaidžānu, Armēniju, Alžīriju, Afganistānu, Baltkrieviju, Gruziju, Gvineju, Gambiju, Irāku, Izraēlu, Krieviju, Kuveitu, Meksiku, Nigēriju, Šrilanku, Turciju, Ukrainu, Vjetnamu, u.c.

Projekta īstenošanas rezultātā izdevās pilnveidot aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas procedūras kārtību, nodrošināt tās atbilstību cilvēktiesību aizsardzības principiem, uzlabot aizturēto ārzemnieku uzturēšanās apstākļus. Projekts deva iespēju Valsts robežsardzes amatpersonām iegūt pieredzi, veicot piespiedu izraidīšanu uz jaunajām trešajām valstīm un piedalīties dalībvalstu organizētajā čartera lidojumā uz Nigēriju. Tāpat projekta ietvaros bija iespējams veicināt un stiprināt jau izveidotu sadarbību ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu konsulārajām iestādēm un diplomātiskajām pārstāvniecībām. Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma nosacījumiem un ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi, lai nodrošinātu izraidāmo ārzemnieku iepazīstināšanu ar attiecībā uz viņu pieņemtajiem lēmumiem, tika veikta piespiedu izraidīšanas procesā izdodamo lēmumu veidlapu tulkošana angļu, franču, spāņu, krievu, arābu valodās.

Tāpat, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu, kā arī veicinātu atgriešanas kopējo standartu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu atbilstīgi ES atgriešanas politikas attīstībai, tika iztulkots FRONTEX aģentūras apstiprinātais Rīcības kodekss, kas ietver normas par fundamentālajām cilvēktiesībām, kā arī kopējos izraidīšanas principus un procedūras. Minētais kodekss tiks izmantots Valsts robežsardzes amatpersonu konvoja apmācībās.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Šī projekta ietvaros Eiropas

Savienība līdzfinansē Valsts robežsardzes īstenojamos izraidīšanas pasākumus. Projekta ietvaros līdz 2015.gada 30.jūnijam Valsts robežsardze apguva visus Projektam paredzētos finanšu līdzekļus par kopējo summu 373 851,00 EUR.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 31.07.2015.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2012. un 2013.gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2012/2013/4 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", 2013.gada programmas ietvaros, laika posmā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.martam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 63 ārzemnieku faktisku izraidīšanu konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Azerbaidžānu, Armēniju, Alžīriju, Baltkrieviju, Gruziju, Irāku, Izraēlu, Kuveitu, Meksiku, Ukrainu, Vjetnamu, u.c.

Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma nosacījumiem un ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi, lai nodrošinātu izraidāmo ārzemnieku iepazīstināšanu ar attiecībā uz viņu pieņemtajiem lēmumiem, tika veikta piespiedu izraidīšanas procesā izdodamo lēmumu veidlapu tulkošana angļu, franču, spāņu, krievu, arābu valodās.

Tāpat, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu, kā arī veicinātu atgriešanas kopējo standartu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu atbilstīgi ES atgriešanas politikas attīstībai, tika iztulkots FRONTEX aģentūras apstiprinātais Rīcības kodekss, kas ietver normas par fundamentālajām cilvēktiesībām, kā arī kopējos izraidīšanas principus un procedūras. Minētais kodekss tiks izmantots Valsts robežsardzes amatpersonu konvoja apmācībās.

Projekta īstenošanas rezultātā (no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.martam) Valsts robežsardze ir izraidījusi pavisam kopā 173 ārzemnieku uz to izcelsmes valstīm, kā arī ir pilnveidojusi aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas procedūras kārtību, nodrošinot tās atbilstību cilvēktiesību aizsardzības principiem, uzlabojot aizturēto ārzemnieku uzturēšanās apstākļus. Projekts dod iespēju Valsts robežsardzes amatpersonām iegūt pieredzi, veicot piespiedu izraidīšanu uz jaunajām trešajām valstīm. Tāpat projekta ietvaros ir iespējams veicināt un stiprināt jau izveidotu sadarbību ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu konsulārajām iestādēm un diplomātiskajām pārstāvniecībām.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Šī projekta ietvaros Eiropas
Savienība līdzfinansē Valsts robežsardzes īstenojamos izraidīšanas pasākumus. Projekta ietvaros līdz 2015.gada 31.martam Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 338187,77 EUR.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 31.03.2015.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2012. un 2013.gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2012/2013/4 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 95 ārzemnieku faktisku izraidīšanu konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Azerbaidžānu, Armēniju, Alžīriju, Baltkrieviju, Gruziju, Irāku, Izraēlu, Kuveitu, Meksiku, Ukrainu, Vjetnamu, u.c.

Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma nosacījumiem un ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi, lai nodrošinātu izraidāmo ārzemnieku iepazīstināšanu ar attiecībā uz viņu pieņemtajiem lēmumiem, tika veikta piespiedu izraidīšanas procesā izdodamo lēmumu veidlapu tulkošana angļu, franču, spāņu, krievu, arābu valodās.

Tāpat, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu, kā arī veicinātu atgriešanas kopējo standartu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu atbilstīgi ES atgriešanas politikas attīstībai, tika iztulkots FRONTEX aģentūras apstiprinātais Rīcības kodekss, kas ietver normas par fundamentālajām cilvēktiesībām, kā arī kopējos izraidīšanas principus un procedūras. Minētais kodekss tiks izmantots Valsts robežsardzes amatpersonu konvoja apmācībās.

Projekta īstenošanas rezultātā (no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim) Valsts robežsardze ir izraidījusi pavisam kopā 110 ārzemnieku uz to izcelsmes valstīm, kā arī ir pilnveidojusi aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas procedūras kārtību, nodrošinot tās atbilstību cilvēktiesību aizsardzības principiem, uzlabojot aizturēto ārzemnieku uzturēšanās apstākļus. Projekts dod iespēju Valsts robežsardzes amatpersonām iegūt pieredzi, veicot piespiedu izraidīšanu uz jaunajām trešajām valstīm. Tāpat projekta ietvaros ir iespējams veicināt un stiprināt jau izveidotu sadarbību ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu konsulārajām iestādēm un diplomātiskajām pārstāvniecībām.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Šī projekta ietvaros Eiropas
Savienība līdzfinansē Valsts robežsardzes īstenojamos izraidīšanas pasākumus. Projekta ietvaros līdz 2014.gada 31.decembrim Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 271936,76 EUR.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 05.01.2015.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2012. un 2013.gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2012/2013/4 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 16 ārzemnieku izraidīšanu konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Azerbaidžānu, Alžīriju, Gruziju, Irāku, Izraēlu, Ukrainu u.c.

Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma nosacījumiem un ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi, lai nodrošinātu izraidāmo ārzemnieku iepazīstināšanu ar attiecībā uz viņu pieņemtajiem lēmumiem, tika veikta piespiedu izraidīšanas procesā izdodamo lēmumu veidlapu tulkošana angļu, franču, spāņu, krievu, arābu valodās.

Tāpat, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu, kā arī veicinātu atgriešanas kopējo standartu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu atbilstīgi ES atgriešanas politikas attīstībai, tika iztulkots FRONTEX aģentūras apstiprinātais Rīcības kodekss, kas ietver normas par fundamentālajām cilvēktiesībām, kā arī kopējos izraidīšanas principus un procedūras. Minētais kodekss tiks izmantots Valsts robežsardzes amatpersonu konvoja apmācībās.

Projekta īstenošanas rezultātā (no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam) Valsts robežsardze ir izraidījusi pavisam kopā 31 ārzemnieku uz to izcelsmes valstīm, kā arī ir pilnveidojusi aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas procedūras kārtību, nodrošināt tās atbilstību cilvēktiesību aizsardzības principiem, uzlabojot aizturēto ārzemnieku uzturēšanās apstākļus. Projekts dod iespēju Valsts robežsardzes amatpersonām iegūt pieredzi, veicot piespiedu izraidīšanu uz jaunajām trešajām valstīm. Tāpat projekta ietvaros ir iespējams veicināt un stiprināt jau izveidotu sadarbību ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu konsulārajām iestādēm un diplomātiskajām pārstāvniecībām.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Šī projekta ietvaros Eiropas
Savienība līdzfinansē Valsts robežsardzes īstenojamos izraidīšanas pasākumus. Projekta ietvaros minētajā laika posmā Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 62 626,77 EUR.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 30.06.2014.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2012. un 2013.gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EAF/2012/2013/4 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai", laika posmā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 23 ārzemnieku izraidīšanu konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Afganistānu, Gruziju, Ukrainu, Gvineju, Gambiju, Irāku, Šrilanku, Alžīriju, Turciju, Nigēriju u.c.

Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.

Projekta īstenošanas rezultātā izdevās pilnveidot aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas procedūras kārtību, nodrošināt tās atbilstību cilvēktiesību aizsardzības principiem, uzlabot aizturēto ārzemnieku uzturēšanās apstākļus. Projekts deva iespēju Valsts robežsardzes amatpersonām iegūt pieredzi, veicot piespiedu izraidīšanu uz jaunajām trešajām valstīm un piedalīties dalībvalstu organizētajā čartera lidojumā uz Nigēriju. Tāpat projekta ietvaros bija iespējams veicināt un stiprināt jau izveidotu sadarbību ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu konsulārajām iestādēm un diplomātiskajām pārstāvniecībām.

Eiropas Atgriešanās fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Šī projekta ietvaros Eiropas Savienība līdzfinansē Valsts robežsardzes īstenojamos izraidīšanas pasākumus. Projekta ietvaros minētajā laika posmā Valsts robežsardze apguva finanšu līdzekļus par kopējo summu 46 110 EUR.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 30.12.2013.

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 15.07.2013