Statuss:
Noslēdzies

attels

2016.gada 29.jūnijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2016/5 par Projekta „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums: „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda nacionālās programmas 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa Nr. 3 „Atgriešana" (Return) aktivitātes Nr. 15 „Atbalsts iestādei piespiedu izraidīšanas nodrošināšanai" (Provision of support for the organisation and improvement of forced return) ietvaros definētas projekta aktivitātes ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā. Minētās aktivitātes vērstas uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu VRS.

Projekta īstenošana: 01.07.2016. - 31.12.2019.

Projekta budžets:

Kopējais pieprasītais finansējums 723 816,00 EUR

Pieprasītais fonda finansējums 542 862,00 EUR

Pieprasītais valsts budžeta finansējums: 180 954,00 EUR
 

Projekta vispārējais mērķis:

Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu, ātru un efektīvu trešo valstu pilsoņu, kas nelikumīgi uzturas valstī (turpmāk ārzemnieki) piespiedu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis:

Nodrošināt ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• izraidīt vismaz 320 nelegālos imigrantus.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;

• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

2016.gada 29.jūnijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2016/5 par Projekta „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" īstenošanas kārtību.

Minētā projekta īstenošanas laikā no 2016.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim no Latvijas izraidīti 622 ārzemnieki. Ārzemnieki tika izraidīti: uz Vjetnamu, Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Pakistānu, Tadžikistānu, Alžīriju, Azerbaidžanu, Armēniju, Nepālu, Šrilanku, Moldovu, Uzbekistānu, Ķīnu, Kazahstānu, Nigēriju, Gruziju, Albāniju, Bangladešu, Kubu, Ēģipti un uz Kamerūnu.

 

Minētie izraidīšanas pasākumi tika līdzfinansēti no Eiropas Savienība Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda projekta Nr. VRS/PMIF/2016/5 „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" finanšu līdzekļiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 15.01.2020.

Kopš 01.07.2016. no Latvijas jau izraidīti 604 aizturētie ārzemnieki: 477 uz Vjetnamu, 72 uz Krieviju, 10 uz Baltkrieviju, 9 uz Ukrainu, 3 uz Pakistānu, 3 uz Tadžikistānu, 1 uz Alžīriju, 1 uz Azerbaidžanu, 4 uz Armēniju, 2 uz Nepālu, 1 uz Šrilanku, 4 uz Moldovu, 2 uz Uzbekistānu, 2 uz Ķīnu, 5 uz Kazahstānu, 1 uz Nigēriju, 2 uz Gruziju, 1 uz Albāniju, 1 uz Bangladešu un 1 uz Kamerūnu.

Pārskata periodā, no projekta finanšu līdzekļiem, izmaksāti vienreizējie pabalsti 631 personai (t.sk. 23 Taivānas pilsoņiem no pavisam kopā 105 aizturētajiem).

 

 

Minētie izraidīšanas pasākumi tika līdzfinansēti no Eiropas Savienība Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda projekta Nr. VRS/PMIF/2016/5 „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" finanšu līdzekļiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 30.09.2019.

Kopš 01.07.2016. no Latvijas jau izraidīti 490 ārzemnieki. Ārzemnieki tika izraidīti: 404 uz Vjetnamu, 42 uz Krieviju, 7 uz Baltkrieviju, 9 uz Ukrainu, 3 uz Pakistānu, 3 uz Tadžikistānu, 1 uz Alžīriju, 1 uz Azerbaidžanu, 4 uz Armēniju, 2 uz Nepālu, 1 uz Šrilanku, 1 uz Moldovu, 2 uz Uzbekistānu, 1 uz Ķīnu, 5 uz Kazahstānu, 1 uz Nigēriju, 2 uz Gruziju un 1 uz Kamerūnu.
Pārskata periodā, no projekta finanšu līdzekļiem, izmaksāti vienreizējie pabalsti 490 personām (t.sk. 23 Taivānas pilsoņiem no pavisam kopā 105 aizturētajiem).

Minētie izraidīšanas pasākumi tika līdzfinansēti no Eiropas Savienība Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda projekta Nr. VRS/PMIF/2016/5 „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" finanšu līdzekļiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 05.10.2018.

2016.gada 29.jūnijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2016/5 par Projekta „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" īstenošanas kārtību.

 

Projekta nosaukums: „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem

Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda nacionālās programmas 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa Nr. 3 „Atgriešana" (Return) aktivitātes Nr. 15 „Atbalsts iestādei piespiedu izraidīšanas nodrošināšanai" (Provision of support for the organisation and improvement of forced return) ietvaros definētas projekta aktivitātes ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā. Minētās aktivitātes vērstas uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu VRS.

Projekta īstenošana:

01.07.2016. - 31.12.2018.

Projekta budžets:

Kopējais pieprasītais finansējums 380 992,00 EUR
Pieprasītais fonda finansējums 285744,00 EUR
Pieprasītais valsts budžeta finansējums 95248,00 EUR

Projekta vispārējais mērķis:

Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu, ātru un efektīvu trešo valstu pilsoņu, kas nelikumīgi uzturas valstī (turpmāk ārzemnieki) piespiedu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis:

Nodrošināt ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• izraidīti vismaz 320 nelegālie imigranti.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;

• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

Projekta īstenošana uz 31.12.2016.:

Kopš 01.07.2016. no Latvijas jau izraidīti 205 ārzemnieki. Ārzemnieki tika izraidīti: 190 uz Vjetnamu, 2 uz Krieviju, 5 uz Ukrainu, 3 uz Pakistānu, 2 uz Tadžikistānu, 1 uz Alžīriju, 1 uz Azerbaidžānu un 1 uz Kazahstānu.

Minētie izraidīšanas pasākumi tika līdzfinansēti no Eiropas Savienība Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda projekta Nr. VRS/PMIF/2016/5 „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" finanšu līdzekļiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 31.12.2016.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 10.07.2016.