Statuss:
Noslēdzies

attels

2015.gada 25.novembrī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2015/2 par Projekta „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)" īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums: „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda nacionālās programmas 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa Nr. 3 „Atgriešana" (Return) aktivitātes Nr. 15 „Atbalsts iestādei piespiedu izraidīšanas nodrošināšanai" (Provision of support for the organisation and improvement of forced return) ietvaros definētas projekta aktivitātes ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā. Minētās aktivitātes vērstas uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu VRS.

 

Projekta īstenošana: 01.10.2015. - 30.06.2016.

Projekta budžets:

Kopējais pieprasītais finansējums 302786,00 EUR

Pieprasītais fonda finansējums 227089,00 EUR

Pieprasītais valsts budžeta finansējums 75697,00 EUR

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu, ātru un efektīvu trešo valstu pilsoņu, kas nelikumīgi uzturas valstī (turpmāk ārzemnieki) piespiedu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis: Nodrošināt ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• izraidīti vismaz 153 nelegālie imigranti;

• Uzlabotas 20 Valsts robežsardzes izraidīšanas procesā iesaistīto amatpersonu zināšanās un praktiskās iemaņas izraidīšanas un konvojēšanas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;

• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Šogad robežsargi jau izraidījuši 109 ārzemniekus

Nedēļas laikā Valsts robežsardze no valsts izraidījusi 12 Vjetnamas pilsoņus. 8 Vjetnamas pilsoņi izraidīti uz mītnes zemi, savukārt vēl 4 Vjetnamas pilsoņi nodoti Krievijas Federācijas amatpersonām readmisijas paātrinātas procedūras kārtībā.

Kopš gada sākuma no Latvijas jau izraidīti 109 ārzemnieki, no tiem 70 vjetnamieši.

2015.gadā pavisam kopā tika izraidīti 427 ārzemnieki, starp kuriem 253 bija Vjetnamas pilsoņi.

Lielākā daļa no šiem izraidīšanas pasākumiem tika līdzfinansēti no Eiropas Savienība Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda projekta Nr. VRS/PMIF/2015/2 „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)" finanšu līdzekļiem.

Iepriekš minētā projekta īstenošanas rezultātā tiks:
• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;
• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 20.04.2016.

ES projekta ietvaros robežsargi izraidījuši 351 ārzemnieku

Valsts robežsardze, realizējot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu Nr.VRS/PMIF/2015/2 „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)", laika posmā no 2015.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica 351 ārzemnieku izraidīšanu (starp kuriem 307 bija Vjetnamas pilsoņi), tai skaitā konvoja pavadībā uz to izcelsmes valstīm: Gruziju, Kamerūnu, Krieviju, Baltkrieviju, Izraēlu, Uzbekistānu, Maroku, Poliju, Irāku, Irānu, Azerbaidžānu, Pakistānu, Tadžikistānu, Ukrainu, u.c.

Projekta īstenošanas rezultātā izdevās pilnveidot aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas procedūras kārtību, nodrošināt tās atbilstību cilvēktiesību aizsardzības principiem, uzlabot aizturēto ārzemnieku uzturēšanās apstākļus. Projekts deva iespēju Valsts robežsardzes amatpersonām iegūt pieredzi, veicot piespiedu izraidīšanu uz jaunajām trešajām valstīm un piedalīties dalībvalstu organizētajā čartera lidojumā uz Nigēriju. Tāpat projekta ietvaros bija iespējams veicināt un stiprināt jau izveidotu sadarbību ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu konsulārajām iestādēm un diplomātiskajām pārstāvniecībām. Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja ārzemnieku pilsonības valstu vēstniecības ārvalstīs ar mērķi noformēt izraidāmajiem ārzemniekiem ceļošanas dokumentus, kā arī izveidot veiksmīgu sadarbību.
Pamatojoties uz Imigrācijas likuma nosacījumiem un ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi, lai nodrošinātu izraidāmo ārzemnieku iepazīstināšanu ar attiecībā uz viņu pieņemtajiem lēmumiem, tika veikta piespiedu izraidīšanas procesā izdodamo lēmumu veidlapu tulkošana angļu, franču, spāņu, krievu, arābu valodās.

Tāpat, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu, kā arī veicinātu atgriešanas kopējo standartu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu atbilstīgi ES atgriešanas politikas attīstībai, tika iztulkots FRONTEX aģentūras apstiprinātais Rīcības kodekss, kas ietver normas par fundamentālajām cilvēktiesībām, kā arī kopējos izraidīšanas principus un procedūras. Minētais kodekss tiks izmantots Valsts robežsardzes amatpersonu konvoja apmācībās.

Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda projekta finansējums palīdz Valsts robežsardzei nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Šī projekta ietvaros Eiropas Savienība līdzfinansē Valsts robežsardzes īstenojamos izraidīšanas pasākumus.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 30.07.2016.


Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 01.12.2015.