Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca dalībnieku tikšanās

2017.gada 13.-15.decembrī Ašgabatā (Turkmenistānā) tika ieviesta Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta konsultatīvā tehniskā misija „Pakalpojumu uzlabošana migrantu grupām", kuras galvenā tēma bija nacionālās likumdošanas cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības, kā arī readmisijas mehānismu pielietojuma jomā izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana esošā mehānisma uzlabošanai. Pasākuma laikā ES ekspertu grupa, tai skaitā Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu nodaļas galvenā inspektore majore Anželika Alika, kopā ar nacionālajiem ekspertiem iepazinās un diskutēja par Turkmenistānas nacionālo likumdošanu un eksistējošo praksi readmisijas jomā, starptautisko pieredzi cīņai ar cilvēku tirdzniecību. Pasākuma noslēgumā ekspertu grupa izstrādāja rekomendācijas par augstāk minētajām tēmām.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa