Statuss:
Īstenošanā

2017.gada 11. - 13.decembrī Almati (Kazahstānā) tika ieviesta Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta nacionālā aktivitāte „ Ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas tehnika", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Pasākuma mērķis bija novadīt semināru ārvalstu teroristu cīnītāju identifikācijas un profilēšanas jomā Kazahstānas robežapsardzības iestādes amatpersonām. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu kategoriju identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par esošo nacionālo normatīvo regulējumu Kazahstānā identificēšanas un profilēšanas jomā. Tehniskās misijas noslēgumā Valsts robežsardzes eksperts sagatavoja rekomendācijas esošās normatīvās bāzes un instrukciju pilnveidošanai, kā arī izstrādāja metodikas projektu par ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas tehniku.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa