Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)"

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana" nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras" aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana".

Projekta īstenošana: 01.01.2019. - 30.04.2022.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 400 000 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 300 000 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 100 000 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta tiešais mērķis: Uzlabot Valsts robežsardze struktūrvienību kapacitāti aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: organizēt ārzemnieku, tai sk. patvēruma meklētāju uzturēšanu un izmitināšanu (sniegt tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumus; nodrošināt ar uzturēšanu, nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm; sniegt medicīnisko palīdzību; nodrošināt ar medikamentiem, nodrošināt ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV izdevumiem), veikt valodas, vecuma un DNS ekspertīzes).

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem;

• nodrošināta 1610 ārzemnieku uzturēšanu;

• nodrošināta medicīniskā palīdzība 48 ārzemniekiem.

2019.gada Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes realizēja Projektu Nr. VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)" (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta tiešais mērķis - Uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

2019.gada programmas ietvaros Projekts realizēts 131 698 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums - 98 773 EUR, valsts budžeta finansējums - 32 925 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

• nodrošināta 204 ārzemnieku, tai sk. patvēruma meklētāju uzturēšana un izmitināšana: sniegti tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi; nodrošināti ar uzturēšanu, nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm; nodrošināti ar medikamentiem, nodrošināti ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV izdevumiem);

• nodrošināta medicīniskā palīdzība 2 ārzemniekiem;

• nodrošināta vakcinācija 14 Valsts robežsardzes amatpersonām.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 31.12.2019.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 10.01.2019.