Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana" nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras" aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana".

Projekta īstenošana: 01.07.2016. - 31.12.2018.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 362 242 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 271 681 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 90 560 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta tiešai mērķis: Uzlabot Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāti aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: organizēt ārzemnieku, tai sk. patvēruma meklētāju uzturēšanu un izmitināšanu (sniegt tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumus; nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm; sniegt medicīnisko palīdzību; veikt identifikācijas pasākumus; nodrošināt ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV, preses izdevumiem)).

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem;

• nodrošināta vidēji 460 ārzemnieku uzturēšana un identifikācija pasākumu organizēšana gadā;

• nodrošināta medicīniskā palīdzība vidēji 30 ārzemniekiem.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

2018.gada 31.decembrī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gada programmas (turpmāk - Fonds) ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. VRS/PMIF/2016/6 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)" (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Projekts realizēts 361 924 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums 271 442 EUR, nacionālais līdzfinansējums - 90 482 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

• nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem;

• nodrošināta vidēji 454 ārzemnieku uzturēšanas un identifikācijas pasākumu organizēšana gadā;

• nodrošināta medicīniskā palīdzība vidēji 3 ārzemniekam gadā.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 23.01.2019.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 14.07.2016.