Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (1.posms)

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana" nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras" aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana".

Projekta īstenošana: 01.10.2015. - 30.04.2016.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 180 000 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 135 000 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 45 000 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta tiešai mērķis: Uzlabot Valsts robežsardze struktūrvienību kapacitāti aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Organizēt ārzemnieku, tai sk. patvēruma meklētāju uzturēšanu un izmitināšanu (sniegt tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumus; nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm; sniegt medicīnisko palīdzību; veikt identifikācijas pasākumus; nodrošināt ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV, preses izdevumiem)).

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem;

• nodrošināta 230 ārzemnieku uzturēšana un identifikācija pasākumu organizēšana;

• nodrošināta medicīniskā palīdzība 50 ārzemniekiem.

Š.g. 30.jūnijā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gada programmas (turpmāk - Fonds) ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. VRS/PMIF/2015/1 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (1.posms)" (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Projekts realizēts 167 758 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums 125 818 EUR, nacionālais līdzfinansējums - 41 940 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

• nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem;

• nodrošināta 516 ārzemnieku uzturēšanas un identifikācijas pasākumu organizēšana;

• nodrošināta medicīniskā palīdzība 1 ārzemniekam.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
E-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv
Tālr.: 67075661
 

 

 Publicēšanas datums: 17.08.2016.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 25.11.2015.