Likums "Robežsardzes likums" (spēkā no 01.12.2020.)

 Likums "Imigrācijas likums" (spēkā no 01.05.2003.)

 Likums "Patvēruma likums" (spēkā no 05.01.2016.)

 Likums "Latvijas Republikas valsts robežas likums" (spēkā no 16.12.2009.)

 Likums "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums" (spēkā no 01.10.2006.)

 Likums "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums" (spēkā no 01.10.2006.)

 Likums "Valsts pārvaldes iekārtas likums" (spēkā no 01.01.2003.)

  Likums "Krimināllikums" (spēkā no 01.04.1999.)

 Likums "Kriminālprocesa likums" (spēkā 01.10.2005.)

 Likums "Administratīvā procesa likums" (spēkā no 01.02.2004.)

 Likums "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums" (spēkā no 24.06.2009.)

 Likums "Ceļu satiksmes likums" (spēkā no 04.11.1997.)

 Likums "Civilprocesa likums" (spēkā no 01.03.1999.)

 Likums "Darba likums" (spēkā no 01.06.2002.)

 Likums "Darba aizsardzības likums" (spēkā no 01.01.2002.)

 Likums "Fizisko personu datu apstrādes likums" (spēkā no 04.07.2018.)

 Likums "Iesniegumu likums" (spēkā no 01.01.2008.)

 Likums "Šengenas informācijas sistēmas darbības likums" (spēkā no 01.09.2007.)

 Likums "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums"  (spēkā no 29.04.2009.)

 Likums "Personu apliecinošu dokumentu likums" (spēkā no 15.02.2012.)

 Likums "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums" (spēkā no 01.01.2010.)