Jaunumi
FOTO: Pilotprojekta dalībnieki

Valsts robežsardzes amatpersona piedalījās Zviedrijas Migrācijas aģentūras organizētajā Vīzu kodeksa apmācību pilotprojektā (turpmāk – pilotprojekts), kas no 14.februāra līdz 15.februārim norisinājās Stokholmā, Zviedrijā.

2022.gada septembrī Zviedrijas Migrācijas aģentūra sadarbībā ar Čehijas, Vācijas, Polijas un Spānijas ekspertiem izstrādāja pilotprojekta tiešsaistes platformu, nodrošinot apmācību rīku, kurš sniedz informāciju par Eiropas Savienības kopējo vīzu politiku un regulējumu, kā arī ES dalībvalstu praksi vīzu izsniegšanā.

Valsts robežsardzes pārstāvim un 45 citu ES dalībvalstu pārstāvjiem no ārlietu un iekšlietu nozares bija iespēja gan piedalīties apmācībās, gan veikt apmācību programmas un tiešsaistes platformas testēšanu un vērtēšanu atbilstoši pilotprojekta saturam.

Kopumā dalībnieki atzina, ka projekts ir veiksmīgs. Augstas kvalitātes apmācību programma atbilst aktuālajiem tiesību aktiem vīzu jomā un sniedz unikālu priekšstatu par Vīzu kodeksu, paskaidrojot sarežģītas lietas vienkāršos vārdos. Vienlaikus tika atzīmēts, ka perspektīvā būtu lietderīgi rast iespēju nodrošināt apmācību platformas tulkošanu dalībvalstu valsts valodās un papildināt ar nacionālo normatīvo regulējumu, kas dotu iespēju nodrošināt plašākas apmācības nacionālajā līmenī.

Balstoties uz ES dalībvalstu pārstāvju sniegtajām atziņām tiks turpināts darbs pilotprojekta attīstīšanai, lai padarītu to pieejamu plašākam apmācāmo lokam 2024.gada vasarā.

Sagatavoja:

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes Sadarbības koordinācijas nodaļa