Vizītes un tikšanās

Š.g. 24.-26.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, vizītē ieradās Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta amatpersonas ar mērķi īstenot kopējās nodarbības robežapsardzības personāla profesionālai sagatavošanai.

Vizītes ietvaros notika informācijas apmaiņa par dienestu aktualitātēm ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas nosacījumu kontrolē, personu un transportlīdzekļu robežpārbaudes organizēšanā un veikšanā, kā arī tika novadītas nodarbības Valsts robežsardzes koledžas kadetiem par tēmām - robežpārbaudēs izmantojamo tehnisko līdzekļu pielietošanas taktika un metodika un personu identifikācija.

Vizīte notika saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas kopīgo pasākumu plānu 2018.gadam.

 

Sagatavoja:

Diāna Deņisova

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze

tālr. 64603680, mob.26551139

e-pasts: diana.denisova@rs.gov.lv