Vizītes un tikšanās
Valsts robežsardzē viesojas Vācijas Federālās policijas sakaru virsnieks

Šī gada 28. – 29. novembrī Vācijas Federālās policijas sakaru virsnieks Baltijas valstīs Bjerns Šāfs apmeklēja Valsts robežsardzes Ludzas un Daugavpils pārvaldes struktūrvienības, lai iepazītos ar aktuālo situāciju uz Latvijas ārējās robežas.

Tikšanās laikā apspriesta situācija uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas valsts robežas, ņemot vērā Baltkrievijas Republikas varas iestāžu īstenoto hibrīduzbrukumu, tā attīstības tendences un ietekmi uz Vācijas Federatīvās Republikas iekšējām robežām. Prezentēti Valsts robežsardzes darbības rezultāti, pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar divpusējo sadarbību, ievērojot jaunos izaicinājumus.

Vizītes ietvaros delegācijas pārstāvjiem prezentēti Ludzas un Daugavpils pārvalžu  robežpārbaudē un robežuzraudzībā izmantojamie tehniskie līdzekļi un dienesta transportlīdzekļi.

Viesi apmeklēja arī slēgto Silenes robežkontroles punktu un Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru “Daugavpils”.

Sagatavoja:

Ginta Skangale

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

tālr. 67075617

e-pasts: ginta.skangale@rs.gov.lv