Vizītes un tikšanās
kopbilde

No 3. līdz 6. jūlijam Latvijā noritēja Azerbaidžānas Republikas Valsts robežsardzes dienesta priekšnieka ģenerālpulkveža Elchins Guliyev vizīte, kuras ietvaros viņš tikās ar Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu.

Vizītes ietvaros robežapsardzības iestāžu vadītāji apsprieda jautājumus par integrēto robežpārvaldību un dienesta organizāciju, nodrošinot valsts drošības pasākumus. Diskusijās tika pievērsta uzmanība arī jaunām potenciālām divpusējās un daudzpusējās sadarbības iespējām.

Apmeklējuma laikā Azerbaidžānas delegācija viesojās Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļu, kur tika iepazīstināti ar izbūvēto žogu uz valsts robežas, nodaļas infrastruktūru un robežuzraudzības tehnisko nodrošinājumu. Tika apmeklēta arī Ventspils pārvaldes Līča nodaļa, kur prezentēta nodaļas dienesta organizācija un demonstrēti jūras robežas uzraudzības tehniskie līdzekļi.

Svarīgs tikšanās rezultāts bija Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Azerbaidžānas Republikas Valsts robežsardzes dienesta Sadarbības plāna 2024. un 2025. gadam parakstīšana. Plānā ietverti vairāki savstarpējie pasākumi pieredzes apmaiņā izglītības, bezpilota aviācijas, dienesta suņu izmantošanas valsts robežu uzraudzībā, loģistikas atbalsta pasākumu un robežpārbaužu jomās.

Azerbaidžānas robežsardzes delegācija izteica pateicību Valsts robežsardzes priekšniekam un citām robežsardzes amatpersonām par sadarbību un vērtīgo pieredzes apmaiņu, uzsverot tās nozīmi abu valstu robežapsardzības stiprināšanā.

Sagatavoja:

Inga Bēķe,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore, 

mob. 20364206, e-pasts: inga.beke@rs.gov.lv