Informācija presei
Terehovas RKP 05.12.2022.

Kopš 19. septembra, kad spēkā stājušies ar valdības lēmumu noteiktie ierobežojumi nebūtiskai ceļošanai, Krievijas valstspiederīgo plūsma samazinājusies par 40%.

Aizvadītajā nedēļā (5. – 11. decembris)  ārējo robežu šķērsojuši 1 465 Krievijas valsts piederīgie, kas ir vidēji 5 reizes mazāk nekā kaimiņvalstīs - Igaunijā tie ir 7 604 Krievijas Federācijas pilsoņi, bet Lietuvā – 6 279.

Kopumā kopš 19. septembra Krievijas – Latvijas un Baltkrievijas – Latvijas valsts robežu ir šķērsojuši 19 544 Krievijas valsts piederīgie, tikai tie, kas atbilst valdības lēmumā noteiktajām izņēmuma kategorijām.

Tikai 15% no tiem ieceļoja uz Latvijā izsniegtu C vai D kategorijas vīzu pamata, vēl 39 % ir Latvijas uzturēšanās atļauju turētāji, starp tiem Latvijas valsts piederīgo ģimenes locekļi, studenti, nodarbinātie, personas, kuru ieceļoša saistīta ar darba vajadzībās vai arī kādiem humāniem apsvērumiem.

Teju puse ārējo robežu šķērsojušo Krievijas pilsoņu izmanto  citu valstu izsniegtās vīzas vai uzturēšanās atļaujas, kas nozīmē, ka Latvija nav šo personu galamērķa valsts, bet gan tiek izmantota tranzītam, lai dotos uz citām Eiropas Savienības valstīm.

Tāpat Valsts robežsardze  veic pastiprinātu ārzemnieku imigrācijas kontroli visā personu uzturēšanās laikā Latvijas Republikā un stingri uzrauga, lai Latvijā ieceļojušie ārzemnieki ievērotu uzturēšanās nosacījumus un rūpīgi kontrolē, lai netiktu pārkāpti vīzās noteiktie uzturēšanās termiņi un ārzemnieki noteiktajos termiņos izceļotu no Latvijas.

Aizvadītajā nedēļā ieceļošana Latvijā liegta 16 Krievijas valsts piederīgajiem, savukārt kopumā kopš 19. septembra 448 Krievijas Federācijas pilsoņiem. Ārzemniekiem ieceļošana atteikta gan balstoties uz Ministru kabineta lēmumā noteikto, gan arī uz citiem apstākļiem.

Uz “zaļās” robežas ar Krieviju nav aizturētas personas, kuras mēģinātu to šķērsot nelikumīgi, lai ieceļotu Latvijā.

 

Informācijai: Ņemot vērā ka situācija ir stabilizējusies un Krievijas valstspiederīgo plūsma ir mazinājusies, turpmāk informāciju publicēsim reizi nedēļā, t.i. katru pirmdienu.

 

Sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore

tālr. 67075739, mob. 28364592

e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv