Jaunumi

31. janvārī Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības, kā rezultātā no 2020. gada 1. februāra plkst. 01.00 pēc Latvijas laika līdz 2020. gada 31. decembrim būs spēkā pārejas periods, kura laikā ceļošanas kārtība uz Apvienoto Karalisti paliek nemainīga.

No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts, taču līdz pat 2020. gada beigām tiks ievēroti Izstāšanās līgumā iestrādātie pārejas perioda nosacījumi.

Pārejas periodā Latvijas valstspiederīgajiem ceļošanas kārtība uz Apvienoto Karalisti paliek nemainīga. Arī bērniem, kas ir Latvijas valstspiederīgie, papildus ceļošanas dokumentiem nebūs jāuzrāda arī citus, Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu" minētus dokumentus.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem pārejas periodā saglabājas brīvas pārvietošanās tiesības, robežpārbaudes procedūras un uzturēšanās nosacījumi paliek līdzšinējā apjomā.

Pārejas perioda laikā uz Apvienoto Karalisti attiecas Eiropas Savienības juridiskās saistības un tiesiskais ietvars, kā arī, pārejas perioda laikā Eiropas Savienībai un Apvienotai Karalistei būs iespēja vienoties par turpmāko sadarbības formu jeb nākotnes attiecību līgumu.

Sagatavoja:

Jolanta Babiško

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

tālr. 67075617, mob. 20364206

e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv