Jaunumi

Ar Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita un Ordeņu kapitula 2022.gada 4.aprīļa lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā IV šķiras Viestura ordenis piešķirts un par ordeņa virsnieku iecelts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Juris Kusiņš.

Viestura (Vesthardus Rex) ordenis nodibināts 1938.gadā senās patstāvīgās Latvijas varenības piemiņai un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004.gadā.

Ordeņa devīze ir "Confortamini et pugnate" ("Esiet stipri un cīnieties").

Ar Viestura ordeni apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā un valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.