Statistika

2021. gada 3. augusts uz valsts robežas un valsts iekšienē

Otrdien, 2. augustā, Valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 39 likumpārkāpējus.

Uz ārējām robežām konstatēti 31 robežpārkāpēji, tajā skaitā:

  • Ieceļošana Latvijā liegta 10 ārzemniekiem

Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Ukrainas pilsonim, jo ārzemniekam  nav derīga ceļošanas dokumenta, divām Krievijas pilsonēm un vienai Izraēlas pilsonei, jo ārzemnieces bija pārkāpušas MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības, un pieciem Izraēlas un vienam Amerikas Savienoto valstu pilsonim, jo ārzemnieki nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus. Visas personas atgrieztas uz izceļošanas valstīm.

  • Uzturēšanās nosacījumi konstatēti vienam ārzemniekam

Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēts viens Ukrainas pilsonis, kurš bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus (nav derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas) Šengenas zonas valstu teritorijā. Pērsona saukta pie administratīvās atbildības.

  • Izceļošana no valsts liegta vienai Latvijas pilsonei

Lidosta „Rīga” robežkontroles punktā konstatēta viena Latvijas pilsone, kurai nebija derīga ceļošanas dokumenta. Personai liegta izceļošana no Latvijas.

Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti trīs personām – diviem Lietuvas un vienam Irākas pilsonim.

Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu piecām personām –diviem Baltkrievijas, vienam Latvijas, vienam Krievijas un vienam Serbijas pilsonim.

Sagatavoja:

Dana Kokoreviča

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste

tālr. 67913516, mob. 26450351

e-pasts: dana.kokorevica@rs.gov.lv