Statistika

Svētdien, 13. jūnijā, Valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 78 likumpārkāpējus.

Uz ārējām robežām konstatēti 22 robežpārkāpēji, tajā skaitā:

  • Konstatētas piecas personas ar viltotiem dokumentiem

Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēta viena Latvijas pilsone, savukārt veicot imigrācijas kontroli, Strenču novadā konstatēts viens Igaunijas un viens Ukrainas pilsonis, bet Rucavas novada Rucavas pagastā konstatēti divi Lietuvas pilsoņi ar viltotiem Covid-19 testiem. Personas sauktas pie administratīvās atbildības.

  • Ieceļošana Latvijā liegta diviem ārzemniekiem

Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienai Krievijas un vienai Ukrainas pilsonei, jo ārzemnieces nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus, kā arī bija pārkāpušas MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti.

  • Uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti diviem ārzemniekiem

Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēts viens Ukrainas un viens Krievijas pilsonis, kuri bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus (nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, pārsniegts bezvīzu režīma noteiktais uzturēšanās laiks) Šengenas zonas valstīs. Personas saukta pie administratīvās atbildības.

  • Izceļošana no valsts liegta vienai Latvijas pilsonei

Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēta viena nepilngadīga Latvijas pilsone, kurai nebija derīga ceļošanas dokumenta. Personai liegta izceļošana no valsts.

Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 48 personām – 17 Latvijas, 10 Igaunijas, četriem Krievijas, četriem Polijas, trīs Ukrainas, trīs Vācijas, diviem Nigērijas, diviem Somijas, vienam Lietuvas, vienam Beļģijas un vienam Turcijas pilsonim.


Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu astoņām personām – trīs Krievijas, diviem Latvijas, diviem Baltkrievijas un vienam Polijas pilsonim.

Sagatavoja:

Jolanta Babiško

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

tālr. 67075617, mob. 20364206

e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv