Jaunumi
FOTO: Robeža

Iekšlietu ministrija aktīvi rīkojas, lai līdz šī gada novembra beigām steidzamības kārtā pabeigtu izbūvēt pagaidu žogu. 2021.gada 6.oktobrī uzsākta žoga izbūve, kopējais piegādājamais dzeloņstiepļu apjoms ir 111 kilometri. Kopējais nepieciešamais finansējums, kas paredzēts pagaidu žoga izbūvei, ir 3 757 531 eiro. Steidzamības kārtā tiks nodrošināta 37 km dzeloņstiepļu pagaidu žoga izbūve.

Pirmie 17 dzeloņstiepļu žoga kilometri tika piegādāti 7.oktobrī, līdz 14.oktobrim tiks piegādāti vēl 37 kilometri, līdz 22.oktobrim – 36 kilometri, bet novembra sākumā plānots saņemt atlikušās dzeloņstieples.

Norit aktīvs darbs, lai nodrošinātu arī valsts ārējās robežas infrastruktūras sakārtošanu gar Baltkrievijas Republikas valsts robežu. Jāizbūvē valsts robežas josla 172,9 km garumā, tajā skaitā pastāvīgais žogs 134 km garumā. Kopā ar citu ministriju ekspertiem Iekšlietu ministrija aktīvi strādā pie risinājumiem, kā iespējami ātri un vienlaikus tiesiski īstenot projektu. Paralēli jau notiek valstij piekritīgo un atsavināmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, nekustamo īpašumu atsavināšana, koku novērtēšana un apauguma noņemšana.

Sagatavoja:

Linda Curika

Iekšlietu ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos