Vizītes un tikšanās
Norisinājās FRONTEX Aģentūras 90. Valdes sēde

Šā gada 22. un 23. martā Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts atrodas darba vizītē Polijā, Varšavā, kur piedalās FRONTEX aģentūras Valdes 94.sēdē.

Sēdes laikā tiks izskatīti jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulas ieviešanu, apskatīta operacionālā situācija uz Eiropas Savienības ārējām robežām, prezentēti aktuālie jautājumi FRONTEX aģentūras darbības īstenošanā 2022.gadā, t.sk. par pastāvīga korpusa ikgadējo un daudzgadu plānošanu, ieskaitot operacionālās vajadzības 2024. gadam, ikgadējās riska analīzes 2023.gadam secinājumiem un ikgadēja Ieviešanas ziņojuma par 2022. gadu.

Tāpat Valdes sēdes laikā tiks lemts jautājums par provizorisko 2024. gada ikgadējo darba programmu, ieskaitot provizorisko attīstības plānu 2024. gadam.

Sagatavoja:

Ginta Skangale

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

tālr. 67075617

e-pasts: ginta.skangale@rs.gov.lv