Informācija presei
Latvijā norisinās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) topošo patstāvīgā korpusa ekspertu pamatapmācības praktiskā daļa

No 2022.gada 10.oktobra līdz 2022.gada 4.decembrim Valsts robežsardzes Viļakas un Ludzas pārvaldē norisinās Eiropas robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa 1.kategorijas pamatapmācību programmas praktiskā daļa (prakse).

Katrs pastāvīgā korpusa 1.kategorijas eksperts saņem pamatapmācības, lai sagatavotos izvietošanai Frontex aģentūras koordinētajās kopīgajās operācijās. Tāpēc pēc pastāvīgā korpusa 1.kategorijas ekspertu pieņemšanas darbā tie iziet nepieciešamo robežsardzes vai ar atgriešanu saistītu pamatapmācību, tostarp attiecībā uz pamattiesībām, atbilstoši ekspertu specializācijām, ņemot vērā viņu iepriekš iegūtās kvalifikācijas un profesionālo pieredzi attiecīgajās jomās.

Pamatapmācības nodrošina, ka ekspertiem ir nepieciešamās prasmes, lai strādātu kopā jebkurā konkrētā darbības jomā, pilnībā ievērojot piemērojamos ES tiesību aktus un ētikas standartus.

Pamatapmācības tiek īstenotas īpašas apmācību programmas ietvaros, ko izstrādājusi Frontex aģentūra, specializētajās mācību un izglītības iestādēs, tostarp dalībvalstīs esošajās Frontex aģentūras partnerības akadēmijās. Katram pastāvīgā korpusa 1.kategorijas ekspertam pēc pieņemšanas darbā izstrādā piemērotu mācību plānu, lai nodrošinātu, ka tiem vienmēr ir vajadzīgā profesionālā kvalifikācija ar robežsardzi vai ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildei.

Realizējot Eiropas robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa 1.kategorijas pamatapmācību programmas praktisko daļu Latvijā Valsts robežsardzei ir iespēja nodot pieredzi un labāko praksi Pastāvīgā korpusa 1.kategorijas praktikantiem, kas ir ļoti svarīgi Valsts robežsardzes ciešākai sadarbībai ar Frontex aģentūru, kā arī Valsts robežsardzes tēla popularizēšanai Eiropas Robežu un krasta apsardzes kopienā.

Kopumā praksi Latvijā (Valsts robežsardzē) izies līdz 80 Eiropas robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa 1.kategorijas ekspertiem.

ERKA regula (Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 13.novembra Regula (ES) 2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr.1052/2013 un (ES) 2016/1624) paredz Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa izveidi, kas ir Frontex aģentūras daļa. Pastāvīgais korpuss sastāv no četrām operacionālo darbinieku (ekspertu) kategorijām, kur 1.kategorijas personāls ir Frontex aģentūras štata darbinieki.

Tāpat ERKA regula paredz, ka Eiropas Robežu un krasta apsardze īsteno Eiropas integrēto robežu pārvaldību kā uzdevumu, par kuru atbildību kopīgi uzņemas Frontex aģentūra un valsts iestādes, kas ir atbildīgas par robežu pārvaldību, līdz ar to ikviena Eiropas Robežu un krasta apsardzes nacionāla iestāde, tajā skaitā Valsts robežsardze, līdzvērtīgi atbildīga par kvalitatīvu un atbilstošu pastāvīgā korpusa 1.kategorijas ekspertu pamatapmācību, lai turpmāk nodrošinātu pastāvīgā korpusa 1.kategorijas ekspertu izmantošanu integrētās robežu pārvaldības funkciju realizācijai.

Sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore

tālr. 67075739, mob. 28364592

e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv