Sabiedriskie pasākumi
Informatīvais pasākums Valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē Alūksnē

Šā gada 1.augustā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldi Valsts aizsardzības mācības nometnes ietvaros piedalījās Jaunsardzes centra rīkotajā Iekšlietu ministrijas iestāžu informatīvajā pasākumā Alūksnes novada poligonā “Lāčusils”.  

10. klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu 1. un 2. kursu audzēkņiem Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas piedāvāja apskatīt robežsardzes ieročus, speciālos un tehniskos līdzekļus, organizēja dažādas ar robežsarga darba specifiku saistītās aktivitātes (piemēram, personu identificēšana, dažādu valstu personu apliecinošo dokumentu paraugu apskate, dienesta pakāpju atpazīšana).  Jaunieši ar interesi vēroja Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas kinologu paraugdemonstrējumus. Starp nometnes dalībniekiem bija arī tādi jaunieši, kuri atzina, ka viņi nopietni apsver iespēju kļūt par kinologu.

Valsts robežsardze koledža pateicas Jaunsardzes centram par iespēju piedalīties viņu rīkotajā pasākumā, kā arī izsaka pateicību Valsts robežsardzes Viļakas un Ventspils pārvaldēm un to iesaistītajam personālam par sniegto atbalstu Valsts robežsardzes prezentēšanā valsts aizsardzības mācības nometnēs š.g. 9.jūnijā un š.g. 1.augustā.

Sagatavoja:

Dace Zariņa

Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste

tālr. 64603679

e-pasts: dace.zarina@rs.gov.lv