Jaunumi

 

No šā gada 10. jūnija netiek veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu uz valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, tāpat uz vai no šīm valstīm ir aizliegti personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežšķērsošanas vietām, tas ir, uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas uz Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, kā arī ārzemniekiem, kuri šķērso Latvijas teritoriju tranzītā, lai atgrieztos savs pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kā arī Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, lai, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tajā skaitā Latvijā.

Izņēmums attiecībā uz pārvietošanās aizliegumu ir arī transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes, kas ierodas Latvijā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus, pasažieri, kas tiek pārvietoti ar valsts gaisa kuģiem vai militāro transportu, ar privātajiem un biznesa gaisa kuģiem vai atpūtas kuģošanas līdzekļiem (ja ir ne vairāk par pieciem pasažieriem), jūrnieki, lai tie varētu atgriezties Latvijā vai arī nokļūt savā darba vietā uz kuģa, kā arī ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas šķērso Latvijas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas arī uz Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros, pilna laika un apmaiņas programmās studējošajiem, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē, sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuri atbilst MK 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37.10 punkta prasībām, ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas pakalpojuma saņemšanai ir saskaņojusi Veselības inspekcija, kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu, Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuri atbilst MK 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37.13. punkta prasībām.

Pirms ierašanās Latvijas Republikā ikviena persona, kura ieceļo, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijā.

Latviski      Angliski      Krieviski

Ja persona ir uzturējusies valstī, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tā apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju.

Ja ārvalstnieka ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, tad šī persona rakstiski apliecina, ka, uzturoties Latvijā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli un ievēros īpašus piesardzības pasākumus.

Ja persona uzturējusies valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi, personai nav jāievēro īpašie piesardzības pasākumi.

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma iespējami ātru nodošanu Valsts robežsardzei un SPKC.

To personu anketas, kuras uzturējušās SPKC tīmekļvietnē publicētā valstī, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nodod Valsts robežsardzei.

Pārējās anketas tiek nodotas SPKC.

Atbildīgā institūcija personas apliecinājumu glabā vienu mēnesi.

Kārtība, kādā anketas iesniedz Valsts robežsardzei:

Vietās, kur ir Valsts robežsardzes posteņi, anketas tiek atdotas tur (lidosta, lielās ostas).

Ja Valsts robežsardzes posteņa nav, tad:

1. starptautisko autobusu pārvadātājs, kura izpildītā reisa galapunkts ir Rīgas autoosta, anketas ieskanētā formā sūta uz e-pastu: rip.od@rs.gov.lv

2. starptautisko autobusu pārvadātājs, kura izpildītā reisa galapunkts ir Daugavpils autoosta, anketas ieskanētā formā sūta uz e-pastu: dap.od@rs.gov.lv

3. starptautisko autobusu pārvadātājs, kura izpildītā reisa galapunkts ir Liepājas autoosta, anketas ieskanētā formā sūta uz e-pastu: kurzemes.dienests@rs.gov.lv

Ja Valsts robežsardzes posteņa nav, tad ieskanētā formā sūta uz e-pastu:odp@rs.gov.lv vai zvana uz +371 67075616 vai +371 67075718 un vienojas par iespējām Valsts robežsardzei ierasties uz konkrēto reisu un paņemt anketas.