Vizītes un tikšanās
FOTO: Ministru delegāciju tikšanās

Piektdien, 24. maijā, Rīgā, noslēdzās divu dienu tikšanās, kurā piedalījās Baltijas valstu, Somijas, Norvēģijas, Polijas un Ukrainas iekšlietu ministri.  Latvijas Iekšlietu ministrijas delegācijas sastāvā bija arī Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē un stiprināt reģiona civilās aizsardzības jomu, akcentējot arī patvertņu darbības nodrošināšanu. Iekšlietu ministri pārrunāja kopējo drošības situāciju uz valstu robežām, kā arī iespējamās papildu darbības, lai novērstu Krievijas un Baltkrievijas provocētos hibrīdkara elementus.

Pasākumā piedalījas Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemetss, Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite, Somijas iekšlietu ministre Mari Rantanena, Norvēģijas tieslietu un sabiedriskās drošības ministrijas valsts sekretārs Ēvens Ēriksens, Polijas Iekšlietu un administrācijas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Macejs Duščiks. Attālināti pirmajā sanāksmes dienā piedalījās Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. 

Ministri atzīst, ka draudi, ko mūsu valstīm rada Krievijas un Baltkrievijas agresīvie valdības režīmi, joprojām ir nemainīgi. Situācijas uzraudzība pie valstu ārējām robežām un starptautiskajā arēnā ir ļoti būtiska, lai saglabātu informētību un gatavību savlaicīgi novērst visus iespējamos apdraudējumus.

Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis norāda: “Mūsu austrumu kaimiņš neguļ – dienu no dienas mūsu reģions saskaras ar dažādiem Krievijas un Baltkrievijas radītiem draudiem, mēs dzīvojam hibrīdkara apstākļos. Ar reģiona valstīm esam koordinēti kopīgā cīņā. Apzinot draudus, ar kuriem saskaramies, visām reģiona valstīm ir vajadzība stiprināt iekšlietu dienestu kapacitāti, kā arī tiesībaizsardzības iestāžu spējas. Somijas un Ukrainas pieredze rāda, ka Baltijas valstīm ir liels darbs priekšā civilās aizsardzības un noturības spēju uzlabošanā, tostarp iedzīvotāju nodrošināšanā ar patvērumam drošām vietām un patvertnēm. Lai arī VUGD aktīvi šobrīd veic jau esošo patvērumam piemēroto vietu situācijas novērtēšanu, svarīgs ir darbs arī būvnormatīva izstrādāšanai jaunbūvēs, ņemot vērā Somijas pieredzi.”

Sarunās īpaši tika izcelta ciešas sadarbības nepieciešamība arī turpmāk, akcentējot starpvalstu koordinācijas nozīmi iekšējās drošības un kopējo ārējo robežu attīstības jautājumos.

Dalībvalstu tikšanās laikā ministri pieņēma arī vienotu paziņojumu.

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļa

+371 67219363

kn@iem.gov.lv

FOTO: Iekšlietu ministrija