Jaunumi

Papilduzņemšana Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze” šogad sāksies no 6.decembra.

Uzņemšanas noteikumi nosaka, ka par robežsargu var kļūt Latvijas pilsonis ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kurš ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli piemērots dienestam Valsts robežsardzē.

Uzņemšanas noteikumos ir noteikts iesniedzamo dokumentu saraksts, uzņemšanas kārtība, atlases pārbaudījumu norise un to rezultātu vērtēšana.

Dokumentus mācībām varēs iesniegt gan Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs, gan elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes portālu latvija.lv līdz 2022.gada 14.janvārim.

Uzņemšanas noteikumi ir pieejami Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē sadaļā „Reflektantiem – Nāc mācies”.

Sagatavoja:

Diāna Deņisova

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze

tālr. 64603680, mob. 26551139

e-pasts: diana.denisova@rs.gov.lv