Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'RAE LV' SIA
Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss