Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'RD Consult' SIA
Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss