Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Patria Helicopters AB
Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
27.09.2018.