Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Reck' SIA
Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
22.07.2019.