Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'ENERGO HELP' SIA
Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi