VRS/2019/23/GP
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kuteru autopārvadājums (1 gadu)

Piegādātājs / izpildītājs
'A.K.7' SIA
VRS/2020/5/VEP
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums