VRS/2020/42/GP/PMIF
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums