Jaunumi
FOTO: Erasmus harta

Valsts robežsardzes koledžai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE) nākamajam programmas plānošanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam.

Eiropas Komisijas tīmekļvietnē norādīts, ka Erasmus Augstākās izglītības harta nosaka vispārēju kvalitātes ietvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības aktivitātēm, ko augstākās izglītības iestādes īsteno Erasmus+ programmas ietvaros. Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

Erasmus Augstākās izglītības hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums, lai augstākās izglītības iestādes, kas atrodas programmas valstīs (kādā no 27 Eiropas Savienības valstīm, Maķedonijā, Serbijā, Turcijā, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā) varētu piedalīties Erasmus+ mobilitātes aktivitātēs un/vai inovāciju un labās prakses sadarbības projektos.

Sagatavoja:

Inta Madžule

Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas galvenā inspektore

tālr. 64603692

e-pasts: inta.madzule@rs.gov.lv