Mēnešalga:
1025 līdz 1352 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes Norēķinu nodaļas vecākais grāmatvedis

Prasības amata pretendentiem:      

 • nepieciešama I līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinību un administrēšanas, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu vai matemātikas un statistikas izglītības tematiskajā jomā (turpmāk Nr.1)
vai
 • nepieciešama augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā izglītības tematiskajā jomā un vismaz profesionālā vidējā izglītība komerczinību un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā (turpmāk Nr.2);
 • pretendentam Nr. 1 nepieciešama vismaz 2 gadu darba pieredze grāmatvedības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;
 • pretendentam Nr. 2 nepieciešama vismaz 5 gadu darba pieredze grāmatvedības jomā valsts pārvaldes iestādē;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu „Horizon”.

Galvenie amata pienākumi:

 • ievadīt un iegrāmatot resursu vadības sistēmā „Horizon” grāmatvedībā saņemtos rēķinus un pavadzīmes par pakalpojumiem;
 • pārbaudīt attaisnojuma dokumentu atbilstību noslēgtajiem līgumiem;
 • salīdzināt saņemtos rēķinus un pavadzīmes par pakalpojumiem;
 • pārbaudīt, vai saņemtie, iegrāmatotie un apstiprinātie rēķini ir apmaksāti;
 • kontrolēt saistību termiņu ievērošanu, atlikumu un dimensiju atbilstību virsgrāmatas datiem, analizēt kreditoru kontu atlikumus;
 • kontrolēt saistību termiņu ievērošanu, atlikumu un dimensiju atbilstību virsgrāmatas datiem.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 1025 EUR līdz 1352 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • Interesantu un atbildīgu darbu; 
 • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
 • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, papildatvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātajiem 6 mēnešiem);
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju līdz 150 EUR.
Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012:

 • dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju/as un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
 • dokumenta kopiju par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs.

Pieteikšanās termiņš līdz 2024.gada 21.jūlijam.

Papildus informācija pa tālruni - 26349004.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;  Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz