Mēnešalga:
820 līdz 1078 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes Norēķinu nodaļas vecākais grāmatvedis (17. saime, III līmenis) 

Prasības amata pretendentiem:      


 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinību un administrēšanas, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu vai matemātikas un statistikas izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības jomā, vēlams - valsts pārvaldes iestādē;
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”.

Amata galvenie pienākumi:

 • nodrošināt bezskaidras naudas līdzekļu uzskaiti, maksājuma uzdevumu sagatavošanu un iegrāmatošanu resursu vadības sistēmā „Horizon”;
 • nodrošināt grāmatvedības un sarakstes dokumentu sagatavošana;
 • sistematizēt un uzkrāt lietās grāmatvedības ierakstu attaisnojuma dokumentus un uzskaites reģistrus saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru, un atbilstoši normatīvajiem aktiem nodot lietas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes arhīvā;
 • sniegt konsultācijas un norādījumus attaisnojuma dokumentu sagatavošanā un noformēšanā, konsultēt par vienotu grāmatvedības uzskaites procesu realizēšanu un normatīvo aktu piemērošanu savas darbības jomā, sniegt atbalstu zemāka līmeņa speciālistiem.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 820 EUR līdz 1078 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju.
VRS GP PP amatu konkursi e-pasts: amatu.konkursi@rs.gov.lv, +37126349004

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

            Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;  Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz