Mēnešalga:
940 līdz 1150 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Bruņojuma un tehnisko līdzekļu nodaļas vecākā speciālista amats

Prasības amata pretendentiem:
 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju, tehnisko sistēmu vai telekomunikācijas jomā, vēlama 3 gadu darba pieredze Valsts robežsardzē;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (operētājsistēma Windows un standarta MS Office programmas, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages), angļu un krievu valodas terminoloģijas pārzināšana (attiecībā uz tehniskās dokumentācijas izpratni inženierzinātņu, tehnoloģiju un datorikas jomā);
 • specifiskas tehniskās zināšanas (tehnisko sistēmu un tehnisko līdzekļu (iekārtu) izbūves un programmnodrošinājuma pamatprincipos), kas ir apstiprinātas ar attiecīgu sertifikātu;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši trešajam „C1” (augstākās) pakāpes prasmju līmenim;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • plānot, uzraudzīt un koordinēt Valsts robežsardzes telekomunikācijas sistēmu, tai skaitā dienesta sakaru līdzekļu ieviešanu, ekspluatāciju un remontu veikšanu, risināt ar to saistītus sarežģītus tehniskus un organizatoriskus jautājumus;
 • veikt datu apkopošanu, analīzi un pārskatu sagatavošanu par Valsts robežsardzes dienesta sakaru līdzekļu lietošanas izdevumiem un tehnisko stāvokli, sagatavot nepieciešamos dokumentus par pārsniegto finanšu limitu, sagatavot atskaites par starptautiskajos pasākumos iesaistītā personāla telefonsarunu izmaksām;
 • izstrādāt normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu projektus un citus dokumentus komunikācijas sistēmu jomā;
 • veikt telekomunikācijas shēmu, frekvenču atļauju uzturēšanu sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm;
 • kontrolēt un koordinēt Valsts robežsardzes telekomunikācijas sistēmu tehniskā stāvokļa uzraudzību un tehniskās dokumentācijas uzskaiti, kontrolēt tehnisko līdzekļu un sistēmu izmantošanas noteikumu ievērošanu Valsts robežsardzē.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 940 EUR līdz 1150 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "telekomunikāciju speciālists" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz