Mēnešalga:
970 līdz 1276 EUR
Transports / Loģistika
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Transporta un infrastruktūras nodaļas vecākais speciālists  

Prasības amata pretendentiem:      

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnes, komerczinību un administrēšanas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, arhitektūras un būvniecības, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze  transportlīdzekļu ekspluatācijas vai apgādes jomā;
 • vēlama pieredze naftas produktu uzglabāšanas jomā, budžeta plānošanas, atskaišu un finanšu pārskatu sagatavošanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • zināšanas par amata atbildības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp, transportlīdzekļu izmantošanu, uzturēšanu un plānošanu;
 • zināšanas bīstamo vielu aprites un glabāšanas jomā;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.

  Amata galvenie pienākumi:

  • pārvaldīt un pārzināt sauszemes, ūdens un gaisa transportlīdzekļu nodrošinājumu ar degvielu;
  • organizēt un kontrolēt degvielas uzskaiti, glabāšanu, izlietošanu un norakstīšanu;
  • organizēt, kontrolēt un metodiski vadīt personāla rīcību ar bīstamo vielu pārvadāšanas, uzglabāšanas un lietošanas noteikumu ievērošanu;
  • veikt degvielas vajadzību izpēti, apkopot, sagatavot pārskatus un kontrolēt degvielas patēriņa normas; 
  • sagatavot iesniegšanai pārskatus saistībā ar vides aizsardzības prasību ievērošanu;
  • koordinēt ūdens un gaisa transportlīdzekļu pārvaldību un ekspluatāciju;
  • piedalīties publisko iepirkumu komisijas un sagatavot tehniskās specifikācijas;
  • izskatīt, vērtēt teritoriālo pārvalžu iesniegtās remontdarbu tāmes ūdens un gaisa transportlīdzekļiem, nodrošināt ārpakalpojuma uzraudzību un sniegto pakalpojumu kontroli;
  • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu projektus un citus dokumentus, kas saistīti ar degvielas iegādi, patēriņu, norakstīšanu un ūdens un gaisa transportlīdzekļu nodrošinājumu;
  • veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm jautājumos.

  Mēs piedāvājam:

  • mēnešalgu no 970 EUR līdz 1276 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
  • interesantu un atbildīgu darbu; 
  • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
  • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, papildatvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas;
  • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātajiem 6 mēnešiem);
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju.
  Pieteikumu iesniegšana:

  Kandidātiem lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012:

  • dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);
  • motivācijas vēstuli;
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju/as un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
  • dokumenta kopiju par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs.

  Pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 30.novembrim.

  Papildus informācija pa tālruni - 26349004.

  Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;  Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv


  Pretendentiem jāpiesakās līdz